Traducere română-engleză pentru "admisibil"

RO

"admisibil" engleză traducere

RO

admisibil {adjectiv masculin}

volume_up
Nu este admisibil să acceptăm restricţii asupra libertăţilor digitale şi să acţionăm împotriva neutralităţii internetului.
Accepting restrictions on digital freedoms and going against net neutrality is not acceptable.
Totodată, trebuie să definim împreună un raport acceptabil între costuri şi riscuri - aşa-numitul "risc admisibil de eroare”.
We also need to define together an acceptable ratio between costs and risk - the so-called 'tolerable risk of error'.
Preşedintele a declarat amendamentul 88 ca admisibil.
The President has ruled Amendment 88 admissible.
Aşadar, îmi pare rău, dle Nassauer, dar amendamentul este admisibil.
Thus, I am sorry, Mr Nassauer, but the amendment is admissible.
Sunt uimit că plenul chiar a declarat acest raport drept admisibil în forma în care se află el în prezent.
I am astounded that the House's services even declared this report admissible in its present form.
admisibil (dar şi: permisibil)
admisibil (dar şi: suportabil)
admisibil (dar şi: imaginabil, de conceput)
admisibil
admisibil (dar şi: posibil, eventual, realizabil)
admisibil (dar şi: tolerabil, pasabil, suportabil)
Mai rău, Comisia a decis să treacă de la toleranță zero la risc admisibil.
Worse, the Commission has decided to move from zero tolerance to tolerable risk.
După cum spunea domnul Kallas, Parlamentul trebuie să depună eforturi pentru a găsi un echilibru al riscului admisibil de eroare.
As Mr Kallas was also saying, Parliament must strive to find an equilibrium in the tolerable risk of error.
Totodată, trebuie să definim împreună un raport acceptabil între costuri şi riscuri - aşa-numitul "risc admisibil de eroare”.
We also need to define together an acceptable ratio between costs and risk - the so-called 'tolerable risk of error'.

Exemple de folosire pentru "admisibil" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianMai rău, Comisia a decis să treacă de la toleranță zero la risc admisibil.
Worse, the Commission has decided to move from zero tolerance to tolerable risk.
RomanianAşadar, îmi pare rău, dle Nassauer, dar amendamentul este admisibil.
Thus, I am sorry, Mr Nassauer, but the amendment is admissible.
RomanianSunt uimit că plenul chiar a declarat acest raport drept admisibil în forma în care se află el în prezent.
I am astounded that the House's services even declared this report admissible in its present form.
RomanianNu este admisibil să acceptăm restricţii asupra libertăţilor digitale şi să acţionăm împotriva neutralităţii internetului.
Accepting restrictions on digital freedoms and going against net neutrality is not acceptable.
RomanianPreşedintele a declarat amendamentul 88 ca admisibil.
RomanianDupă cum spunea domnul Kallas, Parlamentul trebuie să depună eforturi pentru a găsi un echilibru al riscului admisibil de eroare.
As Mr Kallas was also saying, Parliament must strive to find an equilibrium in the tolerable risk of error.
RomanianTotodată, trebuie să definim împreună un raport acceptabil între costuri şi riscuri - aşa-numitul "risc admisibil de eroare”.
We also need to define together an acceptable ratio between costs and risk - the so-called 'tolerable risk of error'.
RomanianIntenţionează Comisia să stabilească în fiecare caz un nivel admisibil al veniturilor domestice, la fel ca în cazul Olandei?
Does the Commission intend to establish in each case a permissible level of domestic income as in the case with the Netherlands?
RomanianServiciul juridic consideră că amendamentul este admisibil, acesta fiind şi avizul preşedintelui Parlamentului European.
The legal service is of the opinion that the amendment is admissible, and this is also the opinion of the President of the European Parliament.
RomanianCred că trebuie să extindem rolul Ombudsmanului de a decide la nivel central european cu privire la ceea ce este admisibil şi ce nu.
I believe we must expand the role of the Ombudsman to decide on a central European level what is admissible and what is not admissible.
RomanianÎn schimb, își propune să treacă de la o strategie de toleranță zero la una de risc admisibil atunci când vine vorba de fraude privind cheltuielile UE.
Instead it is proposing to move from a zero tolerance strategy to one of tolerable risk when it comes to EU expenditure fraud.
RomanianAcesta va garanta că Biroul Parlamentului nu va putea utiliza banii contribuabililor pentru a umple golurile imense, pentru că acest lucru nu este admisibil.
This will ensure that this Parliament's Bureau is prevented from using taxpayers' money to plug the enormous gaps, because that is not justifiable.