Traducere română-engleză pentru "a aduce în"

RO

"a aduce în" engleză traducere

RO

a aduce în {verb}

volume_up
aduce în atenția Parlamentului că niciunul dintre aceștia nu este femeie.
I would bring to the attention of this House that none of those three is a woman.
Dacă nu oprim acest conflict, vom aduce, în final, ura pe străzile Europei.
If we do not stop this conflict, it will bring hatred to Europe's own streets.
Când vom vorbi despre următoarele perspective financiare, vom aduce în discuție succesele politicii regionale.
When we talk about the future financial perspective, we will bring up the successes of regional policy.
a aduce în (dar şi: a duce la)
aduce în atenția Parlamentului că niciunul dintre aceștia nu este femeie.
I would bring to the attention of this House that none of those three is a woman.
Dacă nu oprim acest conflict, vom aduce, în final, ura pe străzile Europei.
If we do not stop this conflict, it will bring hatred to Europe's own streets.
Când vom vorbi despre următoarele perspective financiare, vom aduce în discuție succesele politicii regionale.
When we talk about the future financial perspective, we will bring up the successes of regional policy.

Exemple de folosire pentru "a aduce în" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

Romanianaduce în atenția Parlamentului că niciunul dintre aceștia nu este femeie.
I would bring to the attention of this House that none of those three is a woman.
RomanianSchimbul de informații va aduce în mod clar valoare activității ambelor părți.
The exchanging of information will definitely add value to the work of both parties.
RomanianDacă nu oprim acest conflict, vom aduce, în final, ura pe străzile Europei.
If we do not stop this conflict, it will bring hatred to Europe's own streets.
RomanianDeficitul nu a fost folosit nici pentru a aduce schimbări în modelul productiv.
It is a deficit that has not been used to propel change in the productive model, either.
RomanianDimpotrivă, cred că aceste rezultate nu vor aduce nimic nou în situaţia existentă.
On the contrary, I believe that these results will add nothing to the existing situation.
RomanianDoar prin această soluție a celor două state putem aduce pace în Orientul Mijlociu.
Only when we have this two-state solution can we also bring about peace in the Middle East.
RomanianTrebuie întreprinse investigații independente pentru a-i aduce pe vinovați în fața justiției.
Independent investigations must be carried out to bring the guilty to justice.
RomanianNici ieri, Comisia nu a putut aduce nicio soluţie în această direcţie.
The Commission was unable to put forward any solution in this regard yesterday either.
RomanianSimplificată, dar îmbunătățită, interfața de utilizator aduce site-urile în față.
Simplified yet enhanced, the user interface brings sites forward.
RomanianOpoziţia verifică listele electorale pentru a aduce dovezi în acest sens.
The opposition is checking the electoral roles in order to produce evidence of this claim.
RomanianAcesta este un aspect pe care îl vom aduce în discuţie la Nijni Novgorod.
That is also something we will have to talk about in Nizhny Novgorod.
RomanianSubiectul unui nou sentiment de încredere reciprocă ne aduce în fața unei alte probleme majore.
The subject of a new feeling of mutual trust presents us with another major problem.
RomanianRaportul dlui Kacin aduce o contribuţie remarcabilă în această direcţie.
Mr Kacin's report makes a remarkable contribution in that direction.
RomanianSunt sigură că putem aduce o contribuție în această privință și prin dezbaterea de astăzi.
I am certain that we can also contribute to this with today's debate.
RomanianTotuşi, acest eveniment ne aduce faţă în faţă cu o problemă care îi priveşte pe toţi europenii.
However, this event brings us face to face with a problem which concerns all Europeans.
RomanianAstăzi, oportunitățile pe care le aduce acest acord sunt în mod clar mai mari decât incertitudinile.
Today, the opportunities this agreement brings clearly outweigh the uncertainties.
RomanianAceasta este problema, nu alta, iar SEAE va aduce o contribuţie semnificativă în acest sens.
This, and nothing else, is the point and the EEAS will make a significant contribution here.
RomanianData viitoare voi fi prezentă aici și voi aduce în discuție același subiect.
I will be here next time and I will make the point again.
RomanianDiscutând acest raport, Parlamentul European aduce garanții în cazul medicamentelor.
The European Parliament, in discussing this report, is making safeguards where medicines are concerned.
RomanianAcest lucru aduce în mod evident complexitate și riscul de apariție a erorilor.
That obviously brings complexity and a risk of errors.

Traduceri similare în dicționarul român-englez

în prepoziţie
aduce verb
a adăuga în verb
English
a intra în verb
a veni în verb
a înfășura în verb
English
a înfige în verb
a coborî în verb