Traducere română-engleză pentru "advers"

RO

"advers" engleză traducere

RO

advers {adjectiv masculin}

volume_up
Este important să reglementăm substanţele care au un efect advers demonstrat asupra sănătăţii umane.
It is important to regulate substances which have a proven adverse effect on human health.
Această decizie va avea un impact advers ireversibil asupra competitivităţii economiei europene.
This decision will have an irreversible adverse impact on the European economy's competitiveness.
Infecţiile asociate asistenţei medicale sunt un exemplu specific de eveniment advers foarte obişnuit.
Health-care-associated infections are a specific example of a very common adverse event.
advers (dar şi: opus, invers)
Aceste penalizări, utilizate în cazul statelor membre care se află deja într-o situaţie financiară dificilă, ar putea avea efectul contrar, un efect advers asupra economiei acestor ţări...
For these penalties, used in the case of Member States which are already in a difficult financial situation, could have the opposite effect, an adverse effect on the economies of these countries ...

Exemple de folosire pentru "advers" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianInfecţiile asociate asistenţei medicale sunt un exemplu specific de eveniment advers foarte obişnuit.
Health-care-associated infections are a specific example of a very common adverse event.
RomanianEste important să reglementăm substanţele care au un efect advers demonstrat asupra sănătăţii umane.
It is important to regulate substances which have a proven adverse effect on human health.
RomanianAceastă decizie va avea un impact advers ireversibil asupra competitivităţii economiei europene.
This decision will have an irreversible adverse impact on the European economy's competitiveness.
RomanianClimatul economic advers cu care avem de-a face în acest moment nu ar trebui folosit ca un alibi sau ca un pretext pentru nereușita consolidare a acesteia mai departe.
The adverse economic climate we face at the moment should not be used as an alibi or pretext for failing to strengthen it still further.
RomanianSemnele redresării economice nu trebuie să determine retragerea imediată a politicilor de sprijinire, deoarece aceasta ar avea un efect advers asupra economiei pe termen lung.
The signs of economic recovery need not entail immediate withdrawal of the support policies as this could have an adverse effect on the economy in the long term.
RomanianDe asemenea, am sprijinit raportul, deoarece sprijinul UE pentru Regiunea mediteraneană nu are niciun efect advers asupra altor iniţiative de cooperare regională, precum Parteneriatul estic.
I also supported the report, as EU support for the Mediterranean Region has no adverse effect on other regional cooperation initiatives, such as the Eastern Partnership.
RomanianAceste penalizări, utilizate în cazul statelor membre care se află deja într-o situaţie financiară dificilă, ar putea avea efectul contrar, un efect advers asupra economiei acestor ţări...
For these penalties, used in the case of Member States which are already in a difficult financial situation, could have the opposite effect, an adverse effect on the economies of these countries ...