RO

aer {neutru}

volume_up
În această perioadă sumbră, raportul Kirilov poate fi o gură de aer proaspăt.
In these dark and overcast times, the Kirilov report may be a breath of fresh air.
Propunerea pe care o examinăm astăzi pare să fie, prin urmare, o gură de aer proaspăt.
The proposal that we are examining today therefore seems to be a breath of fresh air.
Există lideri de partide care fac anumite gesturi în aer fără a se gândi deloc la ele.
They have party leaders who make certain gestures in the air and think nothing of it.
EN

air {substantiv}

volume_up
air (dar şi: countenance)
In these dark and overcast times, the Kirilov report may be a breath of fresh air.
În această perioadă sumbră, raportul Kirilov poate fi o gură de aer proaspăt.
The proposal that we are examining today therefore seems to be a breath of fresh air.
Propunerea pe care o examinăm astăzi pare să fie, prin urmare, o gură de aer proaspăt.
They have party leaders who make certain gestures in the air and think nothing of it.
Există lideri de partide care fac anumite gesturi în aer fără a se gândi deloc la ele.
Madam President, these are own-initiative reports and therefore they might be dismissed as so much hot air.
Doamnă preşedintă, acestea sunt rapoarte din proprie iniţiativă şi, prin urmare, pot fi considerate vorbe în vânt.
On 23 July, in Corsica, the heat was exceptional: 44 degrees, very dry air and a very strong sirocco wind.
Pe 23 iulie, în Corsica, canicula a fost excepţională: 44 de grade, aer foarte uscat şi un vânt sirocco foarte puternic.
air
volume_up
tărie {f} (văzduh)

Exemple de folosire pentru "aer" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianÎn această perioadă sumbră, raportul Kirilov poate fi o gură de aer proaspăt.
In these dark and overcast times, the Kirilov report may be a breath of fresh air.
RomanianExistă lideri de partide care fac anumite gesturi în aer fără a se gândi deloc la ele.
They have party leaders who make certain gestures in the air and think nothing of it.
RomanianPropunerea pe care o examinăm astăzi pare să fie, prin urmare, o gură de aer proaspăt.
The proposal that we are examining today therefore seems to be a breath of fresh air.
Romanianinfrastructura locală, inclusiv iluminatul eficient al infrastructurii publice în aer liber.
local infrastructure, including efficient lighting of outdoor public infrastructure.
RomanianDânsul poate explica, de asemenea, că ai săi copii şi nepoţi vor avea parte de un aer mai curat.
He can also explain that his children and his grandchildren will have cleaner air.
RomanianUnul dintre aceştia s-a aruncat în aer într-o piaţă din Irak, omorând zeci de oameni.
One blew himself up in a market in Iraq, killing dozens of people.
RomanianChiciura pare suspendată în aer sau poate e agățată de rămășițele unei pânze de păianjen.
Frost seems suspended in midair—or perhaps it’s clinging to the remnants of a spider’s web.
RomanianAu crescut reziduurile prezente în aer, apă şi alimente, care ne afectează sănătatea şi mediul.
We have increased residues in our air, water and food, which affect our health and environment.
RomanianAcesta este o componentă-cheie în lupta pentru securitatea noastră, nu numai în aer, ci şi pe pământ.
It is a key component in the battle to keep us safe, not just in the air, but on the ground.
RomanianAvem apoi Iordania, o țară adâncită în crize, care ar putea arunca în aer întregul proces de pace.
Then Jordan, a key country which is engulfed in turmoil, might blow up the entire peace process.
RomanianAvem nevoie de biodiversitate pentru alimente, adăpost, medicamente, aer curat, apă şi aşa mai departe.
We need biodiversity for food, shelter, medicines, clean air, water, and so on and so forth.
RomanianDe fapt, nu vorbim numai despre pasagerii din aer, ci şi despre persoanele aflate pe pământ.
After all, we are not merely talking about the passengers in the air, but also the people on the ground.
RomanianBirourile noastre nu au temperatură sau încălzire individuală reglabile sau aparate de aer condiționat.
Our offices have no temperature control or individually adjustable heating and air conditioning.
RomanianAți spus că 66 % din producție este realizată acum în aer liber?
Did you say that 66% of production is now free-range?
RomanianTotuși, chiar dacă nu am putut acționa așa cum trebuie în aer, putem să facem acest lucru la sol.
Nevertheless, while we were not able to act as we should have done in the air, we can do so on the ground.
RomanianDacă doriți să salvați uniunea economică și monetară, nu lăsați în aer obligațiunile europene de stat.
If you want to save the economic and monetary union, do not leave European treasury bonds hanging in the air.
RomanianAgricultura este afectată în mod special de schimbarea climatică, deoarece produsele ei sunt obţinute în aer liber.
Agriculture is particularly affected by climate change, as its products are produced in the open air.
RomanianDar, publicaţii tradiţionale inclusiv postere, cărţi poştale şi instalaţii în aer liber sunt de asemenea pregătite.
But traditional publications including posters, postcards and outdoor installations are also being prepared.
RomanianPe 23 iulie, în Corsica, canicula a fost excepţională: 44 de grade, aer foarte uscat şi un vânt sirocco foarte puternic.
On 23 July, in Corsica, the heat was exceptional: 44 degrees, very dry air and a very strong sirocco wind.
RomanianUnele dintre aceste reglementări sunt complet absurde şi, în unele cazuri, nu permit nici măcar fumatul în aer liber.
Some of these regulations are completely absurd and, in some cases, do not even permit smoking in the open air.