RO

afacere {feminin}

volume_up
1. general
Totuși, astăzi aș dori să condamn un lucru care mi se pare cel mai absurd din această afacere tristă.
However, what I would like to denounce today is something that I feel is the most absurd aspect of this sad affair.
Acesta este un cetăţean olandez care a fost extrădat în Polonia în baza unui mandat european de arestare pentru o afacere de la mijlocul anilor 1990.
He is a Dutch national who was extradited to Poland on the basis of a European Arrest Warrant for an affair dating back to the mid-1990s.
Toată această afacere a fost gestionată de către consiliul de administrație al agenției într-un mod extrem de obișnui, ceea ce face imposibilă dezvoltarea încrederii.
This whole affair has been managed by the Agency's Management Board in an extremely casual way, which makes it impossible to build trust.
Aceasta este numită afacere pentru moment în problemele bugetului Uniunii.
That is called business for the moment in the budget issues of the Union.
Înlocuirea serviciilor oferite de aceste plante şi animale este o afacere scumpă.
Replacing the services provided by these plants and animals is an expensive business.
Uciderea câinilor reprezintă, totodată, o afacere profitabilă pentru mafie.
Killing dogs is also a lucrative business for the mafia.
afacere (dar şi: tratare)
volume_up
deal {substantiv}
Aceasta este o afacere în stilul Comisiei, care se potriveşte mai bine unei economii comandate.
This is a Commission-style deal which is more suited to a command economy.
Asta înseamnă că trebuie să facem ceva în legătură cu cei care transformă traficul într-o afacere profitabilă.
This means that we must deal with those who make human trafficking profitable.
Crescătorul britanic de animale va fi mielul de sacrificiu în această afacere şi nu suntem mulţumiţi de acest lucru.
The British livestock farmer will be the sacrificial lamb in this deal and we are not happy about it.
afacere (dar şi: întreprindere)
afacere
Faptul că afectează mai ales femeile şi copii face ca această afacere uriaşă să devină cu atât mai inumană.
The fact that it mostly concerns women and children makes this immense business all the more inhumane.
În Cehia, gestionarea forestieră a devenit o afacere, în care contează doar profiturile financiare ale firmelor implicate.
In the Czech Republic, forestry management has become a business, in which the financial profits of the firms involved are all that matters.
Nu trebuie să fie cazul ca anumite state membre mai mari să creadă că pot conveni în avans asupra unor aspecte, considerându-l "o afacere încheiată”.
Nor must it be the case that certain larger Member States think that they can agree in advance on certain matters, so making it a 'done deal'.
afacere
volume_up
value for money {substantiv} [engl.-brit.]
2. Business
afacere
volume_up
biz {substantiv} [argou]

Exemple de folosire pentru "afacere" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianÎnlocuirea serviciilor oferite de aceste plante şi animale este o afacere scumpă.
Replacing the services provided by these plants and animals is an expensive business.
RomanianAceasta este numită afacere pentru moment în problemele bugetului Uniunii.
That is called business for the moment in the budget issues of the Union.
RomanianTrebuie sprijinite programele care îi ajută pe tinerii care încep o nouă afacere.
Support should be given to programmes that help young people who are starting a new business.
RomanianAu acum şansa de a se stabili folosind un model de afacere durabilă.
They now have the chance to establish themselves using a sustainable business model.
RomanianCapacitatea de a vă concentra mai mult la afacere și mai puțin pe tehnologie
Ability to focus more on your business and less on your technology
RomanianAceasta este o afacere în stilul Comisiei, care se potriveşte mai bine unei economii comandate.
This is a Commission-style deal which is more suited to a command economy.
RomanianAșa cum a spus domnia sa, contrabanda cu țigări este o afacere foarte profitabilă.
As he said, tobacco smuggling is a very lucrative business.
RomanianDorim într-adevăr să tratăm această problemă ca pe o problemă de sănătate publică sau ca pe o afacere?
Do we actually want to treat this problem as a public health problem or as a business?
RomanianUciderea câinilor reprezintă, totodată, o afacere profitabilă pentru mafie.
Killing dogs is also a lucrative business for the mafia.
RomanianÎn esenţă, este o afacere de miliarde de euro care este asociată, adesea, cu infracţiuni.
Essentially, it is a billion-euro business that is all too often associated with criminal activities.
RomanianTraficul de persoane este o afacere profitabilă și în creștere rapidă.
Human trafficking is a lucrative and fast-growing business.
RomanianMicrocreditele ca afacere diferă de activitatea bancară tradiţională.
Micro-credits as a business differ from traditional banking.
RomanianAsta înseamnă că trebuie să facem ceva în legătură cu cei care transformă traficul într-o afacere profitabilă.
This means that we must deal with those who make human trafficking profitable.
RomanianEle fac parte din această afacere, trebuie să o spunem clar.
This is a part of this business, we must be very clear about that.
RomanianS-a subliniat nevoia de a oferi asistenţă femeilor care doresc să-şi înfiinţeze propria afacere.
Emphasis has been given to the need to give assistance to women who want to set up their own business.
RomanianEl este benefic pentru oamenii care vor să muncească şi şomerii care doresc să lanseze o afacere.
This is beneficial for people who want to work and for unemployed people who want to start a business.
RomanianEste o afacere abominabilă, în care oamenii sunt privați de șansa vieții și a demnității umane.
It is an appalling business, where people are stripped of the onetime chance of life and of human dignity.
RomanianMedia poate avea avantaje dintr-o asemenea afacere, probabil difuzând acest tip de promovare în rândul minorilor.
The media might benefit from such business, probably by disseminating such promotion to minors.
RomanianÎn fond, nu toţi avem abilităţile necesare pentru a dezvolta o afacere; nu toţi pot fi formaţi cu succes.
After all, not everyone has the skills to expand a business; not everyone could be successfully trained.
RomanianFaptul că afectează mai ales femeile şi copii face ca această afacere uriaşă să devină cu atât mai inumană.
The fact that it mostly concerns women and children makes this immense business all the more inhumane.