Traducere română-engleză pentru "afară"

RO

"afară" engleză traducere

EN
volume_up
ieși afară! [exemplu]
RO

afară {adverb}

volume_up
afară
În ceea ce privește medicamentele generice, consider că nu se află în afara zonei periculoase.
With regard to generic medicines, as I see it, they are not out of the danger zone.
Concurenţa nu înseamnă a-i scoate pe ceilalţi în afara competiţiei.
Competition is not about out-competing others.
Dacă aţi fi în Irlanda, aţi sta afară în frig.
If you were in Ireland, you would be completely out in the cold.
afară (dar şi: în aer liber)

Exemple de folosire pentru "afară" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianCercetătorii născuţi şi instruiţi în Europa lucrează în afara Uniunii Europene.
Researchers born and trained in Europe are working outside the European Union.
RomanianCu toate acestea, ce are de oferit Comisia în afara celor patru aspecte-cheie?
However, what does the Commission have to offer other than the four key points?
RomanianFinlanda, aflată în afara NATO, se înţelege bine cu Suedia, Austria şi Elveţia.
Finland outside NATO is in good company with Sweden, Austria and Switzerland.
RomanianCreşterea uriaşă a cererii în afara graniţelor UE va determina această situaţie.
The huge growth in demand beyond the EU's borders alone will determine this.
RomanianIpocrizia UE este îngrozitoare: scoate în afara legii imigranții fără acte legale.
The EU's hypocrisy is abominable: it is criminalising undocumented immigrants.
RomanianAlte țări din afara zonei euro par să se afle într-o poziție mai puțin favorabilă.
Other countries outside the eurozone appear to be in a less-favoured position.
RomanianÎnseamnă că rămânem în afara legii, că ne abandonăm drepturile la protecție juridică.
It means that we become outlaws, that we abandon our rights to legal protection.
RomanianTrebuie, totuşi, să menţinem deschise canalele de comunicaţie cu lumea din afară.
We must, however, keep the communication channels to the outside world open.
RomanianÎnchideți tastatura atingând în afara casetei text sau folosind pictograma tastatură.
Close the keyboard by tapping outside the text box or by using the keyboard icon.
RomanianDin păcate, există evenimente și condiții care sunt în afara controlului dvs.
Unfortunately, there are events and conditions that are outside your control.
RomanianPot fi chiar pe faţă, dar aceste decizii făcute totuşi în afara comisiei...
They may even be above board, but these deals done outside of the committee ...
RomanianPeste 60 % din peştii şi scoicile consumate în UE sunt capturate în afara UE.
Over 60% of all fish and shellfish eaten in the EU are caught outside the EU.
RomanianNu poate exista o administrare a programelor multianuale în afara Comisiei.
We cannot have administration of multiannual programmes outside the Commission.
RomanianSunteţi mult mai valoroşi ca parte a Europei, dar în afara Uniunii Europene.
You are a lot more valuable as part of Europe, but outside the European Union.
RomanianPrimul argument îl reprezintă autoprotecţia pentru lumea din afara Afganistanului.
The first argument is self-protection for the world outside of Afghanistan.
RomanianSă ne asigurăm în special că aceste cercetări nu se mută în afara Europei.
Let us particularly make sure that this research is not relocated outside Europe.
RomanianÎn afara internetului, lanțul de distribuție autorizat este tot mai vizat.
Besides the Internet, the licensed distribution chain is increasingly targeted.
RomanianÎn același timp, sunt la fel de preocupați dacă aceste companii se mută în afara UE.
Equally, if these companies move outside the EU, they also have concerns about that.
RomanianVa trebui să mutați fișierele în afara computerului înainte să instalați Windows 7.
You'll need to move your files off of your PC before you install Windows 7.
RomanianÎn mod similar, problemele fiscale sunt mai mari în zona euro decât în afara ei.
Similarly, fiscal problems are bigger in the euro area than outside it.