Traducere română-engleză pentru "al lui"

RO

"al lui" engleză traducere

EN
EN
RO

al lui {pronume}

volume_up
al lui (dar şi: lui, dumnealui)
În nume personal, dar și în numele europarlamentarilor social-democrați români, cer demisia din funcția de vice-președinte al lui László Tőkés.
Not only on a personal note, but also on behalf of the Romanian Social Democrat MEPs, I call for László Tőkés to be dismissed from his position as Vice-President.
Salut raportul excelent al lui John Bowis şi abilitatea sa în a oferi un răspuns la numeroasele preocupări întemeiate, care au fost exprimate în proiectul de propunere iniţial.
I welcome John Bowis's excellent report and his skilful resolution of the many legitimate concerns that were with the original draft proposal.

Exemple de folosire pentru "al lui" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianO propunere legislativă a Comisiei este prevăzută în decursul primului trimestru al lui 2011.
A Commission legislative proposal is scheduled during the first quarter of 2011.
RomanianÎn al doilea rând, supravegherea rămâne călcâiul lui Ahile al prezentei legislaţii.
Secondly, monitoring remains the Achilles' heel of this legislation.
RomanianCastelul Praga a fost şi reşedinţa lui Carol al IV-lea, aşa cum a menţionat şi primul-ministru.
Prague Castle was also the seat of Charles IV, as the Prime Minister mentioned.
RomanianDrepturile omului sunt în mod evident călcâiul lui Ahile al regimului Iranian.
Human rights are clearly the Achilles heel of the Iranian regime.
RomanianCineva a spus că dna Merkel este un discipol al lui Adenauer și al lui Kohl.
Someone said that Mrs Merkel was a disciple of Adenauer and Kohl.
RomanianUn caz recent, de exemplu, a fost cel al lui Mosleh Zamari în vârstă de 17 ani, în decembrie 2009.
One recent case, for example, was that of 17-year-old Mosleh Zamani in December 2009.
RomanianEste de asemenea un instrument de măsură a gravității situației din imperiul famelic al lui Kim Jong Il.
It is also a measure of how serious the situation is in Kim Jong Il's famished empire.
RomanianAm auzit astăzi discursul extraordinar al lui Václav Havel.
We have heard today the extraordinary plea made by Václav Havel.
RomanianDle președinte, aș dori să subliniez cazul lui Abd alNashiri.
Mr President, I wish to stress the case of Abd al-Nashiri.
RomanianAșadar, sper la o presiune europeană asupra lui al-Bashir.
I hope, therefore, for European pressure on al-Bashir.
RomanianDupă cum a fost formulat în mod clar în multe discursuri aici, acuzațiile împotriva lui al-Nashiri sunt foarte grave.
As has been made clear in many speeches here, the charges against al-Nashiri are very serious.
RomanianDin păcate, acesta reprezintă o utilizare a limbajul ficţional al lui Orwell: sclavia este libertate; minciunile sunt adevăr.
Sadly, this is Orwellian Newspeak still being practised: slavery is freedom; lies are truth.
RomanianCred că sloganul electoral al lui Barack Obama - "Schimbarea de care avem nevoie” - ne priveşte şi pe noi, europenii.
I think that Barack Obama's election slogan - 'The change we need' - concerns us, Europeans, as well.
RomanianTrebuie să vă amintesc că un concert al lui Elton John în Napoli a fost subvenționat de către Fondul european regional.
May I remind you that an Elton John concert in Naples was subsidised by the European Regional Fund.
RomanianAcesta va fi creat până al jumătatea lui 2011, prima evaluare trebuind să apară înainte de summitul următor din noiembrie 2011.
It will be set up by mid-2011, with the first assessment before the next Summit in November 2011.
RomanianBolivia şi Ecuador dau semne îngrijorătoare că urmează urâtele exemplele ale lui Chávez şi al Cubei lui Castro.
Bolivia and Ecuador have also shown worrying signs of following the disreputable example of Chávez and Castro's Cuba.
RomanianAlţii se plâng de modul lipsit de tact în care programul anti-criză al lui Barack Obama a fost comparat cu un drum către iad.
Others yet complain about the tactless description of Barack Obama's crisis programme as a road to hell.
RomanianCel mai cunoscut caz este cel al lui Andrew Symeou.
RomanianAtunci a zis lor: "Daţi deci Cezarului ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu”.
And saith [Jesus] unto them: 'Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's; and unto God the things that are God's'.
RomanianPrin urmare, ieri m-am bucurat să aud mesajul clar al lui Gordon Brown în care a afirmat că "nu vă vom întoarce spatele!”.
It was therefore good, yesterday, to hear Gordon Brown's clear message when he declared 'we will not walk away!'

Traduceri similare în dicționarul român-englez

lui pronume
vai de capul lui adjectiv
al meu pronume
English
al lor pronume
English
al naibii adjectiv
al doilea adjectiv
al parametrilor adjectiv
English
al zecelea numeral
English
al cui pronume
English
al cincilea numeral
English
al ei pronume
English
al treilea
English
al optulea numeral
English
al optzecilea numeral