Traducere română-engleză pentru "al treilea"

RO

"al treilea" engleză traducere

EN
RO

al treilea

volume_up
al treilea (dar şi: a treia)
Al treilea exemplu este consolidarea păcii și soluționarea conflictelor civile.
The third example is peacebuilding and civil conflict resolution.
Al treilea punct se referă la cuantificarea beneficiilor acțiunilor dumneavoastră.
The third point is about measuring the benefits of your action.
Al treilea aspect este pătrunderea pe piaţa muncii a generaţiilor mai tinere.
The third point is the entry of the younger generations on to the labour market.

Exemple de folosire pentru "al treilea" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianAl treilea aspect este pătrunderea pe piaţa muncii a generaţiilor mai tinere.
The third point is the entry of the younger generations on to the labour market.
RomanianÎn al treilea rând, nu suntem foarte convinşi de orientările prezentate de candidat.
Thirdly, we were not very convinced by the guidelines presented by the candidate.
RomanianAl treilea aspect este că nu poate exista discriminare în materie de forme juridice.
The third issue is that there can be no discrimination in terms of legal forms.
RomanianÎn al treilea rând, a consolidat militarizarea accesului la sursele de energie.
Thirdly, it has consolidated the militarisation of access to energy sources.
RomanianÎn al treilea rând, încalcă sau nu sfera privată şi demnitatea indivizilor?
Thirdly, does it or does it not violate the privacy and dignity of individuals?
RomanianÎn al treilea rând, există un element nou în noua strategie: obiectivele naţionale.
Thirdly, there is something new in the new strategy: the national objectives.
RomanianÎn al treilea rând, ne putem bucura de privilegiile liberei circulaţii a persoanelor.
Thirdly, we can enjoy the privileges afforded by the free movement of persons.
RomanianCel de-al treilea şi ultimul punct se referă la cum facem faţă impactului economic.
My third and last point is about how we are coping with the economic impact.
RomanianAl treilea are legătură cu zona Schengen pentru libera circulaţie a persoanelor.
The third relates to the Schengen area for the free movement of persons.
RomanianAș sublinia necesitatea unei aplicări coerente a celui de-al treilea pachet maritim.
I would emphasise the need for consistent application of the third maritime package.
RomanianAș dori să existe un al treilea loc în care v-ați putea exprima a treia loialitate.
I would like there to be a third place in which you could express your third loyalty.
RomanianÎn al treilea rând, raportul face apel la sinergie dintre instituţiile Comunităţii.
Thirdly, the report calls for synergy between the Community institutions.
RomanianÎn al treilea rând, aş dori să subliniez că nu putem închide ochii în faţa realităţii.
Thirdly, I would like to point out that we cannot close our eyes to reality.
RomanianCel de-al treilea punct este că situaţia securităţii s-a deteriorat în mod semnificativ.
The third point is that the security situation has significantly deteriorated.
RomanianÎn al treilea rând, Croaţia este pregătită de mult timp să adere la Uniunea Europeană.
Thirdly, Croatia has been ready to join the European Union for a long time.
RomanianExistă un al treilea subiect pe care, de asemenea, l-ați menționat: declarațiile politice.
There remains a third topic that you have also mentioned: political declarations.
RomanianÎn al treilea rând, avem în mare un potențial nelimitat în domeniul eficienței energetice.
Thirdly, we have a largely untapped potential in the area of energy efficiency.
RomanianÎn al treilea rând, părțile prejudiciate au dreptul la compensații financiare rapide.
Thirdly, the injured parties are entitled to rapid financial compensation.
RomanianÎn al treilea rând, acesta este un subiect controversat care a fost abordat şi de dl Liese.
Thirdly, this is a controversial subject that has also been tackled by Mr Liese.
RomanianÎn al treilea rând, dialogul poate fi însoţit de o relaxare a politicii UE privind vizele.
Thirdly, dialogue could be assisted through a relaxation of the EU's visa policy.

Traduceri similare în dicționarul român-englez

al meu pronume
English
al lui pronume
English
al lor pronume
English
al naibii adjectiv
al doilea adjectiv
al parametrilor adjectiv
English
al zecelea numeral
English
al cui pronume
English
al cincilea numeral
English
al ei pronume
English
al optulea numeral
English
al optzecilea numeral
al patruzecilea numeral
al patrulea numeral
English
al nouăzecilea numeral
al nouălea numeral
English
al șaptelea numeral