Traducere română-engleză pentru "alianță"

RO

"alianță" engleză traducere

EN
volume_up
rude prin alianță {f pl}
EN
RO

alianță {feminin}

volume_up
alianță (dar şi: pact, coaliție)
volume_up
tie-up {substantiv} [engl.-brit.]

Exemple de folosire pentru "alianță" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianAlianța a hotărât să păstreze armele nucleare ca putere disuasivă finală.
The Alliance has decided to retain nuclear weapons as the ultimate deterrent power.
RomanianAvem nevoie de o Europă mai puternică, pentru a avea o alianță atlantică mai puternică.
We need a stronger Europe, so that we can have a stronger Atlantic alliance.
RomanianPe de altă parte, acest lucru înseamnă că există condiții clare pentru apartenența la alianță.
On the one hand, this means that there are clear conditions to belonging to the alliance.
RomanianSigur că dacă și-ar fi spus Alianța pentru Rusia nu ne-ar fi interesat atât de mult.
Certainly, if it had been called the Alliance for Russia, we would not have shown as much interest in it.
RomanianÎncă de când a luat ființă, această alianță a fost mai mult decât o comunitate a cărbunelui și a oțelului.
From the very beginning, this alliance was more than a community of coal and steel.
RomanianEste esențial ca alianța NATO să fie mondială sau să joace un rol mondial.
A global NATO, or a NATO with a global role, is a must.
RomanianActualul său guvern oferă justificări neconvingătoare pentru alianța sa cu Hitler la vremea respectivă.
Its current government is providing unconvincing justifications for their former alliance with Hitler.
RomanianÎmpreună cu Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană din Parlamentul European, susțin acest acord.
Together with the Group of the Greens/European Free Alliance in the European Parliament, I support this agreement.
RomanianSe pare că facem o greșeală ca alianță occidentală, care are legătură cu politica de eradicare a florii de mac.
We seem to be making one error as a Western alliance, which has to do with our policy of eradication of poppy.
RomanianDe aceea, noi, cei din Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană votăm în favoarea unei categorii intermediare.
This is why we in the Group of the Greens/European Free Alliance are voting in favour of an intermediate category.
RomanianÎn al treilea rând, cele mai pro-europene, mai pro-federaliste state membre, care există: formați o alianță cu acestea ...
Thirdly, the most pro-European, most pro-federal Member States, which do exist: form an alliance with them ...
RomanianDe asemenea, Alianța pentru Integrare Europeană a demonstrat dorința sinceră de a merge ireversibil pe calea europeană.
The Alliance for European Integration has also shown the sincere desire to go down the path of no return towards Europe.
RomanianNu noi am depus din nou acest amendament, ci Grupul Verzilor/ Alianța Liberă Europeană împreună cu 40 de semnături.
We have not tabled this amendment again, but the Group of the Greens/European Free Alliance has retabled it with 40 signatures.
RomanianExistă o serie de domenii importante care ar trebui criticate din perspectiva Grupului Verzilor/ Alianța Liberă Europeană.
There are a number of important areas of criticism from the perspective of the Group of the Greens/European Free Alliance.
RomanianAcestora li s-ar putea părea mai ușor să formeze o alianță cu o federație de state liberă decât cu o Uniune Europeană centralistă.
They might find it easier to form an alliance with a loose federation of states than with a centralist European Union.
RomanianNu sunt de acord cu Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană că nu ar trebui să finanțăm sistemul de energie de fuziune ITER.
I do not agree with the Group of the Greens/European Free Alliance that we should not finance the ITER fusion energy system.
RomanianAlianța ar trebui să servească drept model, însă acest lucru nu va descuraja proliferarea nucleară ci, în mod tragic, o va încuraja.
The Alliance should lead by example, but this will not deter nuclear proliferation - tragically, it will encourage it.
RomanianCu toate acestea, nu este clar cum va fi organizată această cooperare cu Alianța pentru a fi cu adevărat eficientă.
What is not clear, however, is how this cooperation with the Alliance is going to be organised in order for it to be genuinely effective.
RomanianGrupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană susține cu fermitate aderarea tuturor țărilor din Balcani, precum și a Turciei.
The Group of the Greens/European Free Alliance is strongly in favour of the accession of all the Balkan countries, as well as Turkey.
RomanianDnă președintă, doamnelor și domnilor, Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană susține pe deplin două puncte ale rezoluției.
Madam President, ladies and gentlemen, the Group of the Greens/European Free Alliance fully supports two points in the resolution.