Traducere română-engleză pentru "alimentare"

RO

"alimentare" engleză traducere

volume_up
plante alimentare {f pl}
RO

alimentare {feminin}

volume_up
1. general
alimentare (dar şi: nutriţie, hrănire)
Acestea au fost criteriile care s-au aflat la baza Regulamentului UE din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare.
These were the criteria behind the EU regulation of 20 December 2006 regarding nutrition and health claims on foods.
2. Tehnologie
alimentare
Este crucial pentru siguranţă, calitate şi preţ în furnizarea de produse alimentare consumatorilor noştri.
It is crucial for safety, quality and price in the supply of food to our consumers.
Conectați un cablu de la sursa de alimentare a computerului la conectorul de alimentare din spatele hard diskului.
Connect one cable from the computer’s power supply to the power connector on the back of the hard disk.
Ea atrage atenţia asupra siguranţei alimentare şi a furnizării de produse de înaltă calitate la un preţ rezonabil.
It draws attention to food security and the supply of high quality products at a reasonable price.

Exemple de folosire pentru "alimentare" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianPe această bază va fi stabilită structura exactă a asistenței noastre alimentare.
On that basis the exact composition of our food assistance will be determined.
RomanianAsigurați-vă că planul de alimentare care doriți să îl utilizați este selectat.
Make sure that the power plan that you want the computer to use is selected.
RomanianVeți vedea apoi aceste opțiuni în meniul Alimentare atunci când închideți PC-ul.
You'll then see these options in the Power menu when you shut down your PC.
RomanianAlţi deputaţi au spus doar că falsurile alimentare vor domni şi mai mult.
Other Members have said as much, that food counterfeiting will reign ever more.
RomanianNu este suficient să se stabilească doar faptul că produsele alimentare sunt scumpe.
It is not enough to establish the single fact that foodstuffs are expensive.
RomanianProducătorul computerului poate furniza planuri de alimentare și setări suplimentare.
Your computer manufacturer may provide additional power plans and settings.
RomanianCred că etichetarea produselor alimentare este un lucru care urmează să fie comentat.
I think the labelling of food produce is something that is to be commended.
RomanianÎntre timp, ele nu pot exporta produsele alimentare care nu respectă aceste standarde.
But in the meantime, they may not export foodstuffs that do not meet those standards.
RomanianÎn pagina Modificare setări plan, faceți clic pe Modificare setări de alimentare complexe.
On the Change Settings for the plan page, click Change advanced power settings.
RomanianPrin asigurarea stabilităţii preţurilor şi analizarea costurilor producţiei alimentare.
By providing stable prices and also looking at the costs of food production.
RomanianTrebuie să știm unde sunt proviziile alimentare, corturile și păturile în caz de urgență.
We need to know where the emergency food supplies, the tents and the blankets are.
Romanian-Problema PAC şi a siguranţei alimentare globale este importantă.
in writing. - The issue of the CAP and global food security is important.
RomanianSărăcia şi dependenţa de importuri sunt principala cauză a insecurităţii alimentare.
Poverty and dependence on imports are the main cause of food insecurity.
RomanianAici, ar trebui să fim în mod mult mai hotărât de partea autodeterminării alimentare.
Here, we should take the side of food self-determination more decisively.
RomanianAl doilea sector este cel al materiilor prime, în special cel al produselor alimentare.
The second sector is that of raw materials, particularly food commodities.
RomanianEuropa are un rol vital în garantarea securității alimentare la nivel mondial.
Europe has a vital role to play in guaranteeing global food security.
RomanianÎnainte să apăsați butonul de alimentare, să vorbim un pic despre ce fel de jucător sunteți.
Before you press the power button, let's talk about what kind of gamer you are.
RomanianAcest Parlament impune producătorilor noștri standarde înalte ale producției alimentare.
This Parliament imposes high standards of food production on our producers.
RomanianDeschideți meniul Start pentru a accesa butonul Alimentare și butonul Blocare.
Open the Start menu to access the Power button and the Lock button.
RomanianModificările făcute la setările de sistem se aplică automat la toate planurile de alimentare.
Changes made to system settings are automatically made to all of your power plans.