Traducere română-engleză pentru "american"

RO

"american" engleză traducere

EN
EN

"American" română traducere

RO

american {adjectiv masculin}

volume_up
american
În prezent, Europa depinde de sistemul GPS, care este american.
At present, Europe is dependent on the GPS system, which is American.
În trecut, planul Marshall american a salvat economia Europei.
In the past, an American Marshall Plan saved the economy of Europe.
Unul dintre motive este lipsa de progres în Senatul american.
One of the reasons is the lack of progress in the American Senate.
EN

American {adjectiv}

volume_up
American
At present, Europe is dependent on the GPS system, which is American.
În prezent, Europa depinde de sistemul GPS, care este american.
In the past, an American Marshall Plan saved the economy of Europe.
În trecut, planul Marshall american a salvat economia Europei.
One of the reasons is the lack of progress in the American Senate.
Unul dintre motive este lipsa de progres în Senatul american.

Exemple de folosire pentru "american" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianMă îndoiesc că modelul american este mai eficient decât cel european.
I very much doubt that the US model is more effective than the European one.
RomanianŞi eu aş dori să citez un american celebru, care nu e filosof, ci jucător de tenis.
I, too, would like to quote a famous American, who was not a philosopher but a tennis player.
RomanianȘtiți câți bani au fost transferați în cadrul planului Marshall american?
Do you know how much money was transferred under the US Marshall Plan?
RomanianDe asemenea, am luat legătura cu reprezentanţii guvernului american şi cu dna Clinton.
I have also been in touch with representatives of the American Government and with Mrs Clinton.
RomanianAşa cum spunea şi preşedintele american Obama, nu este acceptabil să periclităm vieţile atâtor oameni.
As President Obama said, it is not acceptable to put that many people's lives at risk.
RomanianÎn prezent, Europa depinde de sistemul GPS, care este american.
At present, Europe is dependent on the GPS system, which is American.
RomanianÎn trecut, planul Marshall american a salvat economia Europei.
In the past, an American Marshall Plan saved the economy of Europe.
RomanianAm reiterat acest mesaj într-o declarație comună cu secretarul de stat american Hillary Clinton.
I have reinforced this message in a joint statement with US Secretary of State Hillary Clinton.
RomanianPreşedintele american George W. Bush vizitează NATO şi UE.
American President George W. Bush visits NATO and the European Union.
RomanianUnul dintre motive este lipsa de progres în Senatul american.
One of the reasons is the lack of progress in the American Senate.
RomanianDolarul american este folosit de obicei ca monedă de comparație.
The US dollar is usually used as the currency for comparison.
RomanianPopulația pauperă a micului stat american este, de fapt, marele înfrânt al tuturor acestor probleme.
The poor population of the small state is actually the big loser in terms of all these problems.
RomanianTrebuie să avem capacitatea de a ne implica fără sprijin american, în interesul nostru şi al celor din jur.
We, in our own and their interests, must have the capacity to engage without the Americans.
RomanianDl Verheugen a avut deja o întâlnire cu noul său omolog american, dl Froman, în data de 23 martie 2009.
Mr Verheugen has already had a meeting with his new US counterpart, Mr Froman, on 23 March 2009.
RomanianNumai graţie ajutorului american s-a putut reconstrui şi dezvolta o Europă distrusă de război.
It was with American aid that a shattered Europe was able to reconstruct and develop in the post war years.
RomanianŞi în Statele Unite, de vreme ce, aşa cum ştim, s-a anunţat iniţierea unui program "Cumpără ce e american”.
In the United States as well, since as we know, they have announced a 'Buy American' programme.
RomanianEuropa trebuie să aibă un sistem european, nu unul american.
Europe must have a European system, not an American one.
RomanianA doua opțiune, propusă de guvernul francez după modelul american, este reglementarea contraciclică.
The second option, proposed by the French Government on the American model, is counter-cyclical regulation.
RomanianDomnule președinte, Tip O'Neill, marele om politic irlandezo-american a spus odată: "toată politica este locală”.
Mr President, Tip O'Neill, the great Irish-American politician, once said: 'all politics is local'.
RomanianAm fost de acord ca instrumentele de tortură procedurală din sistemul american să nu fie adoptate în Europa.
We agreed that the procedural torture instruments of the American system should not be adopted in Europe.

Sinonime (în engleză) pentru "American":

American
American English
American Indian
American eagle
American robin