RO

apropiat {adjectiv masculin}

volume_up
Viața este ocupată și poate fi o provocare să rămâneți apropiat de familie și de prieteni.
Life gets busy, and staying close to family and friends can be a challenge.
Malaysia este un partener apropiat valoros al Uniunii Europene.
Malaysia is a valued close partner of the European Union.
Sper că rezultatul final va fi foarte apropiat de propunerea noastră.
I would hope that the end result is very close to our proposal.
apropiat (dar şi: familiar, intim)
Preşedintele Comisiei are un contact zilnic apropiat cu Parlamentul European, nu în ultimul rând lucrând la aceste propuneri legislative şi bugetare.
The Commission President has an intimate day-to-day contact with the European Parliament, not least working on those legislative and budgetary proposals.
apropiat (dar şi: apropiată)

Exemple de folosire pentru "apropiat" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianȘtim cu toții că în viitorul apropiat rezervele de materii prime se vor termina.
We all know that in the foreseeable future raw materials will be in short supply.
RomanianPoate veţi avea încă ocazia să remediaţi această situaţie în viitorul apropiat.
Perhaps you will still have the chance to remedy this situation in the near future.
RomanianAceste studii vor fi disponibile Consiliului şi Parlamentului în viitorul apropiat.
These studies will be available to the Council and this House in the near future.
RomanianConsider că acesta este un record care nu va fi depășit în viitorul apropiat.
I believe that this is a record which will not be matched in the near future.
RomanianCălugării care au căutat un refugiu în templul apropiat Phuoc Hue au fost bătuţi.
The monks who sought refuge in the nearby Phuoc Hue temple were beaten up.
RomanianEconomia durabilă trebuie să fie un punct major pentru modelarea viitorului apropiat.
The sustainable economy must be a major point in shaping the immediate future.
RomanianImplementarea noului Tratat trebuie să fie prioritară în viitorul apropiat.
The implementation of the new Treaty must be our priority for the immediate future.
RomanianAcestea sunt modulele pe care dorim să le vedem imediat, în viitorul foarte apropiat.
These are the modules that we urgently want to see in the very near future.
RomanianCu toate acestea, cărbunele va juca un rol-cheie în viețile noastre în viitorul apropiat.
Coal will nevertheless play a key role in our lives in the foreseeable future.
RomanianSper că Tratatul de la Lisabona va intra în vigoare în viitorul apropiat.
I hope that the Treaty of Lisbon will enter into force in the near future.
RomanianSper că activitatea dedicată cărții înseși va începe în viitorul apropiat.
I hope that work on that book itself will begin in the immediate future.
RomanianAlegeţi-vă cel mai apropiat punct de contact pentru asistenţă şi consiliere personalizată:
However your feedback will be taken into consideration for the next update.
RomanianDeciziile se iau în mod cât mai deschis şi la un nivel cât mai apropiat posibil de cetăţean".
Decisions shall be taken as openly and as closely as possible to the citizen.'
RomanianCredeţi că este posibil ca aceştia să fie eliberaţi în viitorul apropiat?
Do you think it is likely that they will be released in the near future?
RomanianViața este ocupată și poate fi o provocare să rămâneți apropiat de familie și de prieteni.
Life gets busy, and staying close to family and friends can be a challenge.
RomanianNu mă aştept ca acest lucru să fie posibil în viitorul apropiat sau îndepărtat.
I do not expect this to be possible in the near or distant future.
RomanianMă aştept ca acest lucru să nu fie posibil în viitorul apropiat sau îndepărtat.
I expect this will not be possible in the near or distant future.
RomanianNu prevăd modificări drastice în viitorul apropiat din acest punct de vedere.
I do not see any dramatic change to this in the foreseeable future.
RomanianAceștia doresc să facă din aceasta un sistem național în viitorul foarte apropiat.
They want to make it a national system in the very near future.
RomanianŞtim că, în viitorul apropiat, UE va avea nevoie de un număr crescând de lucrători imigranţi.
We know that, in the near future, the EU will need rising numbers of immigrant workers.