Traducere română-engleză pentru "apropiată"

RO

"apropiată" engleză traducere

volume_up
apropiată {adj. f.}
RO

apropiată {adjectiv feminin}

volume_up
apropiată (dar şi: apropiat)

Exemple de folosire pentru "apropiată" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianNu doar ruşii se referă la aceste ţări cu termenul de "vecinătate apropiată".
It is not only the Russians who think of these countries as their 'near abroad'.
RomanianSă sperăm că acesta va fi un pas către o Europă socială apropiată de cetăţeni.
Let us hope that it will be a step towards a social Europe close to the people.
RomanianLocația de stocare este de obicei cea mai apropiată locație de sediul firmei.
The storage location is generally the one closest to your company headquarters.
RomanianAştept cu bucurie o cooperare rodnică şi apropiată în următorii cinci ani.
I am looking forward to a very fruitful and close cooperation over the next five years.
RomanianFaceți clic pe locația cea mai apropiată din lista verticală, apoi faceți clic pe Următorul.
Click the location nearest you from the drop-down list, and then click Next.
RomanianPentru a obţine rezultate reale, avem nevoie de o colaborare apropiată a acestor instituţii.
The close collaboration of these institutions is necessary in order to achieve results.
RomanianAcesta adoptă o declaraţie privind „O Comunitate apropiată de cetăţenii săi”.
It adopts a declaration on "A Community close to its citizens".
RomanianA venit momentul să includem Arctica pe agendă pentru apropiata reuniune la nivel înalt EU-Rusia.
It is time to include the Arctic on the agenda for the forthcoming EU-Russia Summit.
RomanianAceasta coincide cu definiția noastră a stabilității prețurilor: sub 2 %, dar apropiată de 2 %.
That is in line with our definition of price stability: less than 2%, but close to 2%.
RomanianO politică regională bună poate fi obţinută doar printr-o cooperare apropiată din partea regiunilor.
Good regional policy can be achieved only with close cooperation from the regions.
RomanianUn pachet de ajutor este în curs de pregătire și urmează să fie lansat cu cea mai apropiată ocazie.
An aid package is being prepared, to be launched at the earliest possible opportunity.
Romanian- pentru că avem nevoie de o relaţie mai apropiată cu cetăţenii.
Why? - because we need greater contact with the citizens.
RomanianHaideţi să folosim apropiata revizuire a perspectivei financiare pentru a ne concentra pe viitor.
Let us use the forthcoming review of the financial perspective to set our sights on the future.
RomanianNumai astfel se va ajunge ca UE sa fie mai apropiată de cetățenii săi şi mai democratică.
This is the only way that the EU will successfully move closer to its citizens and become more democratic.
RomanianPână în luna mai 2009 - şi este o dată foarte apropiată - trebuie să depună o cerere de acest tip la ONU.
They have until May 2009 - and that is very close - to put a request of this kind to the UN.
RomanianFaceți clic pe locația cea mai apropiată din lista verticală, faceți clic pe Următorul, apoi urmați instrucțiunile.
Click the location nearest you from the drop-down list, click Next, and then follow the instructions.
RomanianRaportul se referă la apropiata evaluare de impact privind baza comună consolidată de impozitare a societăţilor.
The report refers to the forthcoming impact assessment on the proposed Common Consolidated Corporate Tax Base.
RomanianLuptăm de ani de zile să facem o Europă mai transparentă, mai eficientă, mai vizibilă, mai apropiată de cetăţeni.
We have fought for years to make Europe more transparent, more efficient, more visible, closer to the citizens.
RomanianDorim cu toţii o Europă mai apropiată de oamenii săi, iar principiul subsidiarităţii este fundamental în această privinţă.
We all want a Europe which is close to its people and the principle of subsidiarity is the key to this.
RomanianBanca nu activează în scopul obţinerii de profit, ci acordă credite la o rată a dobânzii apropiată de costul la care au fost împrumutaţi banii.
The EIB works on a non-profit basis and lends at a rate close to the cost of borrowing.