RO

asociat {masculin}

volume_up
Dacă deschideți un fișier, se deschide automat programul asociat fișierului respectiv.
Opening the file automatically opens the program associated with the file.
Procesul asociat programului este evidențiat în fila Procese.
The process associated with the program is highlighted on the Processes tab.
Artist album (numele artistului principal asociat cu albumul)
Album Artist (the name of the primary artist associated with the album)
asociat
asociat (dar şi: partener)
asociat (dar şi: coleg)
asociat (dar şi: partener, cavaler (la dans), părtaș)
Dle președinte, Ucraina este principalul nostru partener asociat în democrația europeană și sper și eu că într-o zi Ucraina va deveni membru al Uniunii Europene.
Mr President, Ukraine is our major European democratic associative partner and I, too, hope that one day, it will become a member of the European Union.

Exemple de folosire pentru "asociat" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianAsigurați-vă că computerul Windows Media Center nu este asociat la un domeniu.
Make sure that your Windows Media Center computer is not joined to a domain.
RomanianDacă deschideți un fișier, se deschide automat programul asociat fișierului respectiv.
Opening the file automatically opens the program associated with the file.
RomanianInsulele Falkland sunt un teritoriu asociat Uniunii, iar statul de drept s-ar aplica.
The Falkland Islands is an associated territory to the Union and the rule of law would apply.
RomanianPentru a deschide un fișier, trebuie să aveți un program asociat acestuia.
To open a file, you must have a program that is associated with it.
RomanianUnii au asociat miile de victime ale tsunami-ului cu pagubele centralei nucleare.
Some associated the thousands of victims of the tsunami with the damage to the nuclear power plant.
RomanianNumărul asociat acestei intrări se afișează în caseta de dialog, pentru a se consulta cu ușurință.
The number assigned to the entry is displayed in the dialog box for easy reference.
RomanianUn ID online legat poate fi asociat cu 10 conturi de utilizator Windows.
A linked online ID can be associated with 10 Windows user accounts.
RomanianSuccesul recunoașterii vorbirii este asociat direct cu calitatea microfonului utilizat.
The success of speech recognition is directly related to the quality of the microphone you use.
RomanianProcesul asociat programului este evidențiat în fila Procese.
The process associated with the program is highlighted on the Processes tab.
RomanianFaceți clic pe lista Font, apoi faceți clic pe fontul pe care l-ați asociat caracterelor personale.
Click the Font list, and then click the font you've linked your private characters to.
RomanianArtist album (numele artistului principal asociat cu albumul)
Album Artist (the name of the primary artist associated with the album)
RomanianDin acest motiv, nu ne-am asociat cu aceasta și ne vom mulțumi cu abținerea de la vot.
For this reason, we have dissociated ourselves from it and we shall make do with abstaining on the vote.
RomanianDacă vedeți cuvântul Asociat alături de Grup de domiciliu, înseamnă că PC-ul aparține unui grup de domiciliu.
If you see the word Joined next to HomeGroup, your computer belongs to a homegroup.
RomanianS-a sperat că Liechtenstein va deveni asociat la Schengen odată cu Elveţia, în 2008.
It was hoped that Liechtenstein would become associated with Schengen at the same time as Switzerland, in 2008.
RomanianDacă vedeți cuvântul Asociat alături de Grup de domiciliu, înseamnă că computerul aparține unui grup de domiciliu.
If you see the word Joined next to HomeGroup, your computer belongs to a homegroup.
RomanianKurt este cetăţean german şi s-a mutat în Belgia pentru a lucra ca avocat independent, împreună cu un asociat.
Kurt is a German who moved to Belgium to work as an independent lawyer in a partnership.
RomanianCând faceți dublu clic pe un fișier, se deschide automat un program asociat, dacă nu este deja deschis.
When you double-click a file, an associated program automatically opens if it's not already open.
RomanianNu ați creat un grup de domiciliu și nu v-ați asociat unui grup de domiciliu.
RomanianFăcând dublu clic pe un fișier se deschide automat programul asociat fișierului (dacă nu este deja deschis).
Double-clicking a file automatically opens its associated program (if it is not already open).
RomanianPentru a vizualiza numele și codul hexazecimal asociat unui anumit caracter, indicați spre caracter.
To view the name of a particular character and its associated hexadecimal code, point to the character.