Traducere română-engleză pentru "ataşat"

RO

"ataşat" engleză traducere

EN
EN
RO

ataşat {masculin}

volume_up
1. Politică
ataşat

Exemple de folosire pentru "ataşat" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianŞtiţi, dle preşedinte Barroso, că acest Parlament este foarte ataşat de acest aspect.
You know, President Barroso, that this House is very much attached to this issue.
RomanianUn paşaport ataşat unei plante semnifică faptul că aceasta a crescut în condiţii sănătoase.
A plant passport attached to a young tree indicates that it was grown under healthy conditions.
RomanianAm fost întotdeauna ataşat de această organizaţie.
I have always been rather fond of this organisation.
RomanianCând un dispozitiv hardware instalat sau ataşat la un computer nu funcţionează corect, deseori cauza este o problemă de driver.
When hardware installed in or attached to a computer doesn't work properly, it is often because of a driver problem.
RomanianLa fel ca dumneavoastră, sunt foarte ataşat de metoda comunitară şi de tratat, care oferă o diviziune clară a responsabilităţilor.
Like you, I am very attached to the Community method and to the treaty, which provides for a clear division of responsibilities.
RomanianOrice persoană de bună credinţă ştie că grupul meu, Grupul PPE, este profund ataşat de apărarea libertăţii de exprimare şi a libertăţii presei.
Every person of good faith knows that my group, the PPE, is deeply attached to the defence of freedom of expression and the freedom of the press.
RomanianDoamnelor şi domnilor, doresc să mă opresc pentru o clipă asupra unui aspect de care sunt foarte ataşat: cel al bazei noastre industriale, baza industrială a economiei europene.
Ladies and gentlemen, I would like to dwell for a moment on an issue that is close to my heart: that of our industrial base, the industrial base of the European economy.
RomanianSiguranţa umană este un subiect de care sunt foarte ataşat, pentru că trebuie promovată: libertatea voinţei şi lipsa fricii, drept un bun al politicii externe şi de securitate.
Human security is something which I am personally very fond of, because it must be promoted: freedom from want and freedom from fear as a good of foreign and security policy.
RomanianSunt cu totul de acord cu faptul că, în vederea asigurării controlului parlamentar şi financiar, serviciul trebuie să fie ataşat Comisiei, în scopuri administrative şi bugetare.
I agree fully that, for the sake of parliamentary scrutiny and financial control, the service ought to be attached to the Commission, for administrative and budgetary purposes.
RomanianAu ataşat la cerere şi certificatul de căsătorie, însă autorităţile spaniole le-au cerut, în plus, să prezinte asigurarea de sănătate şi dovada că au rezervare la un hotel din Spania.
She included their marriage certificate in the application, but the Spanish authorities also asked for proof of hotel accommodation in Spain and sickness insurance before they would issue the visa.