Traducere română-engleză pentru "atenție"

RO

"atenție" engleză traducere

volume_up
a acorda atenție [expresie]
RO

atenție {feminin}

volume_up
atenție

Exemple de folosire pentru "atenție" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianPrin urmare, merită sprijin și o atenție deosebită din partea Uniunii Europene.
It is therefore worthy of particular support and attention by the European Union.
RomanianAtenție: democrația nu înseamnă alegeri. înseamnă mult, mult mai mult decât atât.
Beware: democracy does not mean elections. It means much, much more than this.
RomanianPriviți cu atenție serviciul și veți constata că acesta nu necesită mai mulți bani.
Take a close look at the service and you find that it does not need more money.
RomanianSe acordă foarte multă răbdare și atenție acestei chestiuni și pe bună dreptate.
A huge amount of patience and attention is being paid to this issue, and rightly so.
RomanianCred că acest Parlament le acordă prea puțină atenție acestor rapoarte speciale.
I think that this Parliament is paying too little attention to those special reports.
RomanianDin acest motiv solicit să se acorde atenție volumului de birocrație implicată.
That is why I am calling for attention to be paid to the amount of red tape involved.
RomanianÎn domeniul siguranței nucleare, se acordă o atenție deosebită Comisiei Europene.
In the area of nuclear safety, there is a particular focus on the European Commission.
RomanianGrecia trebuie să acorde o atenție deosebită următoarelor două aspecte: 1.
There are two points to which Greece will need to pay particular attention: 1.
RomanianAr trebui să se acorde atenție diagnosticării timpurii și prevenirii bolii Alzheimer.
The focus should be on early diagnosis and prevention of Alzheimer's disease.
RomanianCu toate acestea, mai rămâne o gamă largă de aspecte care necesită o atenție specială.
However, there is still a wide range of matters that require particular attention.
RomanianLegislația întocmită cu exactitate și atenție este în interesul tuturor părților.
Legislation that is precisely and carefully drafted is in the interests of all parties.
RomanianTrebuie să se acorde atenție unei utilizări mai eficiente a resurselor prin reciclare.
Attention needs to be paid to making more effective use of resources by recycling.
RomanianNu considerați că este timpul să acordăm mai multă atenție sustenabilității sociale?
Do you not think that it is time to pay attention to social sustainability?
RomanianFemeile, pacea și securitatea sunt domenii care trebuie tratate cu cea mai mare atenție.
Women, peace and security are areas which should be given the utmost attention.
RomanianÎn sfârșit, cineva a acordat atenție diferenței dintre Comisia Europeană și zei.
Finally someone paid attention to the difference between the European Commission and gods.
RomanianVă mulțumesc pentru atenție și vă mulțumesc, dnă comisar, pentru munca dvs. deosebită.
Thank you for your attention and thank you, Commissioner, for your outstanding work.
RomanianVom acorda o atenție deosebită aplicării corecte a acestei legislații.
We will pay very close attention to the correct application of this legislation.
RomanianComisia urmărește, într-adevăr, problema Nord Stream cu foarte mare atenție.
The Commission is indeed following the issue of Nord Stream very closely.
RomanianȘi acest lucru reiese din raportul depus, însă trebuie citit cu atenție.
This also emerges from the submitted report, but it has to be read carefully.
RomanianSă nu ne lăsăm, însă, purtați de val și să ne stabilim cu atenție prioritățile.
However, let us not get carried away, let us get our priorities right.