Traducere română-engleză pentru "atroce"

RO

"atroce" engleză traducere

EN

"atrocity" română traducere

volume_up
atrocity {substantiv}
RO

atroce {adjectiv masculin}

volume_up
Este corect ca noi să condamnăm crimele atroce comise de fanatici.
It is right that we should condemn atrocious killings perpetrated by fanatics.
Consider că aceste practici sunt încălcări atroce ale dreptului omului la integritate personală.
I consider such practices to be atrocious violations of the human right to personal integrity.
Este absolut necesar să evităm afirmaţii simpliste care reduc cauzele acestor crime atroce exclusiv la ura religioasă.
It is imperative that we should avoid simplistic assertions that these atrocious killings are the results of religious hatred alone.
atroce (dar şi: câinos, îngrozitor)
Pedeapsa cu moartea reprezintă unul dintre cele mai atroce acte legalizate și consider că nu poate fi justificată de nicio faptă săvârșită anterior.
The death penalty is one of the most heinous legalised acts, and I consider it to be unjustifiable by any form of prior action.
Totuşi, astăzi este esenţial să arătăm că Parlamentul European doreşte să sublinieze faptul că crimele atroce împotriva umanităţii nu pot rămâne nepedepsite.
What is paramount today, however, is to make it clear that the European Parliament wishes to stress that heinous crimes against humanity cannot go unpunished.
EN

atrocity {substantiv}

volume_up
atrocity (dar şi: atrociousness)
A particular atrocity practised in many areas of the world is the circumcision of young women.
O atrocitate feroce practicată în multe zone ale lumii este circumcizia tinerelor.
Tens of thousands of people demonstrated in the streets after this atrocity, marching not against the murder but in support of the person who committed it.
Zeci de mii de oameni au demonstrat pe străzi după această atrocitate, protestând nu împotriva crimei, ci în sprijinul autorului.
It is shocking that these two took the girl's life because she had been talking to boys, but the way in which this atrocity was carried out is even more shocking.
Este şocant că aceştia doi i-au luat viaţa fetei deoarece vorbise cu băieţi, dar felul în care această atrocitate a fost comisă este şi mai şocant.
atrocity (dar şi: horror, terror)

Exemple de folosire pentru "atroce" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianDar trebuie să întrebăm de ce regimul dlui Aliyev aplică o represiune atât de atroce.
But we must ask why the regime of Mr Aliyev is implementing such horrific repression.
RomanianAceştia au organizat una dintre cele mai atroce mişcări rebele din epoca modernă.
They organised one of the most cruel rebel movements of modern times.
RomanianEste corect ca noi să condamnăm crimele atroce comise de fanatici.
It is right that we should condemn atrocious killings perpetrated by fanatics.
RomanianConsider că aceste practici sunt încălcări atroce ale dreptului omului la integritate personală.
I consider such practices to be atrocious violations of the human right to personal integrity.
RomanianCum să nu vezi în această situaţie un atac atroce împotriva unei persoane care deranjează?
How can one fail to regard this situation as a fierce attack against someone who upsets the apple cart?
RomanianEste absolut necesar să evităm afirmaţii simpliste care reduc cauzele acestor crime atroce exclusiv la ura religioasă.
It is imperative that we should avoid simplistic assertions that these atrocious killings are the results of religious hatred alone.
RomanianToți cetățenii raționali ai Irlandei au condamnat acest act atroce, uciderea polițistului Ronan Kerr, ar dheis Dé go raibh a anam.
All sane people on the island of Ireland have condemned this atrocious act - the murder of Constable Ronan Kerr - ar dheis Dé go raibh a anam.
RomanianPedeapsa cu moartea reprezintă unul dintre cele mai atroce acte legalizate și consider că nu poate fi justificată de nicio faptă săvârșită anterior.
The death penalty is one of the most heinous legalised acts, and I consider it to be unjustifiable by any form of prior action.
RomanianImpunitatea celor care comit crime atroce împotriva propriilor cetăţeni şi împotriva altor persoane, indiferent de cetăţenie, trebuie să ia sfârşit.
The impunity of those who commit terrible crimes against their own citizens and against other people regardless of their citizenship must be ended.
RomanianRăpitorii solicită o răscumpărare de 8 000 de USD pentru eliberarea lor și, între timp, îi supun celor mai atroce forme de abuz și privare.
The kidnappers are demanding USD 8 000 ransom for their release and, in the meantime, are subjecting them to the most atrocious forms of abuse and deprivation.
RomanianCred că acest lucru ar fi trebuit să se întâmple mult mai curând într-un alt context, nu doar după producerea acestor incidente atroce în tabăra Gdaim Izyk.
I think this should have happened a lot sooner on other grounds, not only after the occurrence of these atrocious incidents in the Gdaim Izyk camp.
RomanianNu vom putea pune capăt acestor crime atroce, dacă nu recunoaştem că există forţe politice şi interese externe fără scrupule în spatele acestor războaie.
We will never stop these atrocious crimes if we do not recognise the political forces and the unscrupulous external interests which lie behind these wars.
RomanianTotuşi, astăzi este esenţial să arătăm că Parlamentul European doreşte să sublinieze faptul că crimele atroce împotriva umanităţii nu pot rămâne nepedepsite.
What is paramount today, however, is to make it clear that the European Parliament wishes to stress that heinous crimes against humanity cannot go unpunished.
RomanianGrupul ECR și cu mine respingem această lege draconică care ar reprezenta o încălcare atroce a drepturilor individuale și solicităm președintelui Museveni să o blocheze.
I, like the ECR Group, reject this draconian bill, which would be an atrocious violation of individual rights, and call on President Museveni to veto it.
RomanianConsider că, în țările precum Sri Lanka, în care au existat războaie atroce, și mai sunt cu siguranță și alte țări, nu poate exista reconciliere fără a se face dreptate.
I believe that there can be no reconciliation, in those countries, like Sri Lanka, but there are certainly many others, which have experienced atrocious wars, unless justice is done.

Sinonime (în engleză) pentru "atrocity":

atrocity