Traducere română-engleză pentru "auditor"

RO

"auditor" engleză traducere

EN

"auditor" română traducere

volume_up
auditor {substantiv}
RO

auditor {masculin}

volume_up
auditor (dar şi: ascultător)
auditor
EN

auditor {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "auditor" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianPrin urmare, în loc să fiu optimist sau pesimist, prefer, ca auditor, să fiu realist.
Therefore, rather than being optimistic or pessimistic, as an auditor I prefer to be realistic.
RomanianSincer să fiu, în calitate de auditor, aş prefera să dau un aviz precum cel pe care l-am dat anul acesta.
To be very frank, as an auditor I prefer giving an opinion such as the one we have given this year.
RomanianSEAE și Comisia Europeană trebuie să aibă un auditor și un contabil comun; această măsură va fi revizuită în 2013.
The EEAS shall share an auditor and an accounting officer with the European Commission; this arrangement is to be reviewed in 2013.
RomanianDe asemenea, SEAE trebuie să aibă același auditor intern și ordonator ca Comisia Europeană pentru controlul financiar.
The EEAS also needs the same internal auditor and authorising officer as the European Commission for the purposes of financial control.
RomanianDesigur, există un dialog regulat între Comisie, în calitate de parte auditată, şi Curte, în calitate de auditor, care face parte din procesul de audit.
A regular dialogue exists, of course, between the Commission as auditee and the Court as auditor, as part of the audit process.
RomanianSugerez să încredințăm unui auditor independent auditul cheltuielilor publice la următoarele trei niveluri: european, național și local executiv.
I suggest that we entrust an independent auditor with the public spending audit at the following three levels: European, national and local executive.
RomanianÎn mod evident, analizând modelul instituţional al UE, este posibil ca niciun auditor să nu fi fost prezent când acesta a fost creat, şi deci acesta nu este perfect.
Obviously, looking at the EU's institutional set-up, it is possible that no auditor was present at its creation and so it is not perfect.
RomanianDle Barroso, veţi permite unui auditor extern să revizuiască conturile şi să ne comunice adevărul referitor la modul în care se cheltuiesc banii contribuabililor europeni?
Will you, Mr Barroso, allow an external auditor to review the accounts and tell us the truth about how European taxpayers' money is being spent?
RomanianRăspunsul meu ar fi că, în calitate de auditor, aş fi încântat să dau un astfel de aviz la timpul potrivit, însă nu este de datoria auditorilor să fie mulţumiţi de avizele pe care le dau.
My answer would be that, as an auditor, I would be delighted to give such an opinion when the time came, but it is not the job of auditors to be happy with the opinions that they give.

Sinonime (în engleză) pentru "auditor":

auditor