Traducere română-engleză pentru "avertizare timpurie"

RO

"avertizare timpurie" engleză traducere

RO

avertizare timpurie {feminin}

volume_up
avertizare timpurie (dar şi: cercetare îndepărtată)
De asemenea, ar trebui să consolidăm mecanismul de avertizare timpurie şi să-l facem mai operativ.
We should also strengthen the early warning mechanism and make it more operative.
Există un sistem de avertizare timpurie pe întreg teritoriul Uniunii Europene pentru produsele alimentare contaminate.
There is an early warning system throughout the European Union for contaminated food.
Am pus în aplicare un sistem de avertizare timpurie.
We have implemented an early warning system.

Exemple de folosire pentru "avertizare timpurie" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianDe asemenea, ar trebui să consolidăm mecanismul de avertizare timpurie şi să-l facem mai operativ.
We should also strengthen the early warning mechanism and make it more operative.
RomanianExistă un sistem de avertizare timpurie pe întreg teritoriul Uniunii Europene pentru produsele alimentare contaminate.
There is an early warning system throughout the European Union for contaminated food.
RomanianAm pus în aplicare un sistem de avertizare timpurie.
RomanianÎntre acestea se numără acordul privind un forum consultativ în domeniul gazului şi mecanismul îmbunătăţit de avertizare timpurie.
The agreement on a gas advisory forum and the improved early warning mechanism are among these.
RomanianAcest raport prezintă un interes special întrucât consolidează rolul regulamentului ca sistem de avertizare timpurie în caz de deficienţe ale interconexiunilor.
This report is of special interest because it reinforces the regulation's role as an early warning system for interconnection deficiencies.
RomanianNoua abordare a gestionării va asigura o monitorizare mai atentă a proiectului, permiţând astfel o avertizare timpurie cu privire la orice eventuale dificultăţi.
The new management approach will provide for closer monitoring of the project, thereby allowing for early warning of any potential difficulties.
RomanianÎn paralel cu noul acord şi pe termen scurt, lucrăm cu Rusia pentru a face mecanismul de avertizare timpurie mai eficient, aşa cum am menţionat mai înainte.
And, in parallel to the new agreement and for the short term, we are working with Russia to make the early warning mechanism more efficient, as I said before.
RomanianAm analizat cu atenție declarația Parlamentului European din 23 iunie 2010 și aș fi interesat să aflu informații despre propunerea onoratului deputat privind un sistem de avertizare timpurie.
We have looked carefully at the European Parliament declaration of 23 June 2010, and I would be interested to know about the honourable Member's proposal for an early warning system.

Traduceri similare în dicționarul român-englez

avertizare substantiv
maturitate timpurie substantiv