Traducere română-engleză pentru "bariere"

RO

"bariere" engleză traducere

RO

bariere {plural}

volume_up
Acestea sunt bariere absolut clare care trebuie demontate sistematic...
These are absolutely clear barriers which should be systematically dismantled ...
Funcţionarea pieţei interne este încă limitată de numeroase bariere.
The functioning of the internal market is still limited by numerous barriers.
Se introduc astfel bariere artificiale în activităţile furnizorilor de servicii.
Artificial barriers are thus placed in the way of the activities of service providers.

Exemple de folosire pentru "bariere" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianDupă cum probabil ştiţi, motto-ul preşedinţiei noastre este ,,Europa fără bariere”.
As you probably know, the motto of our presidency is 'Europe without barriers'.
RomanianSe introduc astfel bariere artificiale în activităţile furnizorilor de servicii.
Artificial barriers are thus placed in the way of the activities of service providers.
RomanianDe aceea, trebuie să evităm introducerea unor bariere în instituțiile financiare.
This is why we must avoid introducing barriers in financial institutions.
RomanianÎnsă noile bariere tehnice puse comerţului nu protejează industria europeană.
However, new technical barriers to trade do not protect European industry.
RomanianPe de altă parte, există încă bariere economice şi tehnice în calea intrării pe piaţă.
On the other hand, there are still economic and technical barriers to market entry.
RomanianAcestea sunt bariere absolut clare care trebuie demontate sistematic...
These are absolutely clear barriers which should be systematically dismantled ...
RomanianAm putea spune că ne bazăm pe voinţa politică să înlăture aceste bariere.
We could say that we are reliant on political will to resolve those barriers.
RomanianPrin urmare, nu este necesar să se creeze bariere inutile pentru pacienţi.
Therefore, there is no need to construct unnecessary barriers for patients.
RomanianUn acord de liber schimb înseamnă mai puține bariere pentru cooperarea mutuală și comerț.
A free trade agreement means fewer barriers to mutual cooperation and trade.
RomanianFuncţionarea pieţei interne este încă limitată de numeroase bariere.
The functioning of the internal market is still limited by numerous barriers.
RomanianAm ales motoul "o Europă fără bariere”, pentru a reprezenta acest efort în mod simbolic.
We selected the motto of 'Europe without barriers' to represent this effort symbolically.
RomanianAr fi logică, desigur, monitorizarea potenţialelor noi bariere netarifare pentru comerţ.
Clear monitoring of potential new non-tariff barriers to trade would certainly make sense.
RomanianTotuşi, există încă bariere cum ar fi cea lingvistică, care va fi foarte dificil de eliminat.
However, barriers still exist, such as language, which will be difficult to eliminate.
RomanianÎn anii '70, alte bariere comerciale au stat in calea realizării complete a pieţei comune.
In the 1970s, other trade barriers hampered the complete achievement of the common market.
RomanianUnul dintre obiectivele fundamentale ale Uniunii Europene este de a avea un spațiu fără bariere.
One of the core objectives of the European Union is to have an area without barriers.
RomanianBariere importante care să pedepsească aceste două ţări ar fi dezastruoase.
Important barriers to punish both countries would be disastrous.
RomanianMai întâi, mottoul ales de dumneavoastră este ,,o Europă fără bariere”.
Firstly, the motto you have chosen is 'Europe without barriers'.
RomanianS-au deschis noi pieţe şi s-au înlăturat bariere în calea comerţului.
It has opened up new markets and broken down barriers to trade.
RomanianMotto-ul preşedinţiei dumneavoastră este ,,Europa fără bariere”.
The tag line for your Presidency is 'Europe without Borders'.
RomanianToate aceste bariere în calea accesului la piață pentru agricultura noastră internă vor fi acum înlăturate.
All of these barriers to market access for our domestic agriculture will now be removed.