Traducere română-engleză pentru "baza"

RO

"baza" engleză traducere

EN
EN
volume_up
a se baza {vt.}
RO

baza {feminin}

volume_up
1. "noţiuni de bază"
baza
volume_up
ABCs {substantiv} (basic knowledge)

Exemple de folosire pentru "baza" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianNu spun că suntem de acord cu tot ceea ce conține, dar aprobăm adoptarea de bază.
I am not saying we agree with everything in it, but we endorse the core passage.
RomanianBaza de date online conține informații media de la mai mulți furnizori de date.
The online database contains media information from a number of data providers.
RomanianAcestea nu reprezintă doar baza societății, ci și cheia către viitorul acesteia.
These not only represent the foundation of society but also the key to its future.
RomanianS-a înregistrat o scădere semnificativă a prețurilor produselor agricole de bază.
There has been a significant drop in the prices of basic agricultural products.
RomanianNatura însăşi a acestor muniţii este în opoziţie cu principiile umanitare de bază.
The very nature of cluster munitions goes against basic humanitarian principles.
RomanianRedresarea economică va fi posibilă în Europa doar pe baza unui buget ambițios.
Only through an ambitious budget will economic recovery be possible in Europe.
RomanianAșa și trebuie să fie, pentru că este baza modelului nostru Rhineland european.
That is how it should be, because it is the basis of our European Rhineland model.
RomanianPe această bază va fi stabilită structura exactă a asistenței noastre alimentare.
On that basis the exact composition of our food assistance will be determined.
RomanianDe aceea, credem că este important să elaborăm o nouă bază juridică în viitor.
This is why we believe it is important to find a new legal basis in the future.
RomanianConstrucţiile au nevoie de ajutor pe toată linia, nu doar pe o bază selectivă.
Construction needs help right across the board, not just on a selective basis.
RomanianDe aceea ar trebui să salutăm şi faptul că agenţia va avea o nouă bază legală.
That is why we should also welcome the fact that the agency will have a new basis.
RomanianSchimbăm tactica şi promovăm coordonarea sporită ca mijloc de prevenire de bază.
We are changing tack and promoting enhanced coordination as a basic preventive tool.
RomanianDe fapt, ea pune în legalitate producția de celule pe bază de telururi de cadmiu.
In fact, it legalises the production of cells based on tellurides of cadmium.
RomanianSistem prezintă o vizualizare sumară a detaliilor de bază despre computer, inclusiv:
System presents a summary view of basic details about your computer, including:
RomanianSuntem cu toţii de acord că sunt necesare şi că trebuie să găsim o bază juridică.
We all agree on their necessity, and we all agree on the need to find a legal basis.
RomanianRapoartele pe care tocmai le-am discutat reprezintă o bună bază pentru acest proces.
The reports which we have just discussed form a good foundation for this process.
RomanianActivitatea noastră a oferit o bază utilă pe care noul Parlament ales poate construi.
Our work has provided a good basis for the newly elected Parliament to build on.
RomanianMamele, copiii și familiile sunt trinitatea pe baza căreia va fi construit viitorul.
Mothers, children and families are the trinity on which the future will be built.
RomanianAceasta este abordarea ce consider că trebuie să stea la baza acestei strategii.
This is the approach which I consider must form the basis of this strategy.
RomanianAcesta este un principiu de bază şi o declaraţie importantă a Parlamentului.
This is an important basic principle and an important statement by Parliament.