Traducere română-engleză pentru "bucată"

RO

"bucată" engleză traducere

EN
EN
RO

bucată {feminin}

volume_up
1. "fată atractivă", argou
2. celălalt
Aici problema nu este cum să livrăm un medicament cu o bucată de plastic, după cum s-a afirmat.
The issue here is not how to deliver a medicine with a piece of plastic, as has been said.
piece of chopped wood
bucată (dar şi: la bucată)
The cakes cost a dollar apiece.
The cakes cost a dollar apiece.
bucată (dar şi: tont, cretin)
volume_up
chump {substantiv}
bucată

Exemple de folosire pentru "bucată" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianDe o bună bucată de timp sprijinim integrarea pieţelor din Africa de Nord.
We have supported the integration of markets in North Africa for some time.
RomanianAici problema nu este cum să livrăm un medicament cu o bucată de plastic, după cum s-a afirmat.
The issue here is not how to deliver a medicine with a piece of plastic, as has been said.
RomanianPoate fi auzit, pentru că atunci când cade o bucată mare de gheaţă, face un zgomot ca de tunet.
You can hear it, because when a huge chunk of ice falls off, it sounds like a clap of thunder.
RomanianDacă nu aș fi fost oprit de un rom din Fehérvár, aș fi băgat mâna în cuptor și aș fi scos o bucată.
If a Gipsy man from Fehérvár had not stopped me, I would have reached into the oven and taken out a piece.
RomanianEste extrem de important să arătăm acum tuturor întreprinderilor mici că acest act nu a fost o simplă bucată de hârtie.
It is really important that we now show small businesses that this was not just a piece of paper.
RomanianConsumatorii care doresc un cotlet trebuie să primească un cotlet şi nu o bucată de carne care a fost obţinută prin lipire.
Consumers who want a steak must be given a steak and not a piece of meat that has been glued together.
RomanianIndiferent de cât de bun este un acord pe hârtie, fără resursele pentru a-l realiza, este o bucată de hârtie fără sens.
No matter how good an agreement is on paper, without the resources to carry it out, it is a meaningless piece of paper.
RomanianTastați parola în documentul sau mesajul de poștă electronică nou, apoi imprimați, sau doar scrieți parola pe o bucată de hârtie.
Type the password into a new document or e‑mail message, and then print it, or just write the password on a piece of paper.
RomanianPrăjiturile costă un dolar bucata.
RomanianPrăjiturile costă un dolar bucata.
Romaniandespicătură (bucată de lemn)
Romaniandespicătură (bucată de lemn)
RomanianDle preşedinte, de o bună bucată de vreme am o problemă cu această directivă, deoarece titlul nu reflectă de fapt conţinutul acesteia.
Mr President, I have had a problem with this directive for quite some time, because the title does not actually reflect what is going on within the directive.
RomanianDeși au existat câteva propuneri în această direcție, nu există sancțiuni reale, așadar sistemul este mai plin de găuri decât o bucată de emmental.
Although there have been some proposals in this direction, no actual sanctions exist, so that the system is more full of holes than a Swiss cheese.