Traducere română-engleză pentru "bunăvoinţă"

RO

"bunăvoinţă" engleză traducere

RO

bunăvoinţă {feminin}

volume_up
bunăvoinţă
În acelaşi timp, ne-am demonstrat bunăvoinţa prin mai multe acţiuni importante.
In the meantime, we have shown our goodwill in a number of important ways.
Al doilea nostru principiu este acela că nu putem să depindem de bunăvoinţa unui monopol.
Our second principle is that we cannot be dependent on the goodwill of a monopoly.
Cele câteva locuri de muncă disponibile depind de bunăvoinţa partidelor.
The few jobs which may be on offer depend on the goodwill of the parties.
bunăvoinţă (dar şi: bunatate)

Exemple de folosire pentru "bunăvoinţă" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianAvem întotdeauna în vizor companiile foarte mari şi puţină bunăvoinţă pentru acestea.
We always visualise the very large companies and have little sympathy for them.
RomanianÎn acelaşi timp, ne-am demonstrat bunăvoinţa prin mai multe acţiuni importante.
In the meantime, we have shown our goodwill in a number of important ways.
RomanianAl doilea nostru principiu este acela că nu putem să depindem de bunăvoinţa unui monopol.
Our second principle is that we cannot be dependent on the goodwill of a monopoly.
RomanianCele câteva locuri de muncă disponibile depind de bunăvoinţa partidelor.
The few jobs which may be on offer depend on the goodwill of the parties.
RomanianNu este vorba de bunăvoinţa sau simpatia lui - este o obligaţie.
It is not a question of his good will or his inclination - it is an obligation.
RomanianSper sincer că bunăvoinţa va avea întâietate, de dragul bunelor relaţii dintre vecini.
I sincerely hope that we will see good will prevail for the sake of good neighbourly relations.
RomanianPur şi simplu, acestea nu există şi, în plus, la graniţă, nu este demonstrată niciun fel de bunăvoinţă.
They simply do not exist and, moreover, there is no willingness at the border.
RomanianUcraina va fi un partener care ar trebui tratat cu bunăvoinţă.
Ukraine is going to be a partner who should be treated with goodwill.
RomanianDepindem foarte mult de bunăvoinţa teritoriilor imediat adiacente de a coopera cu noi.
We are largely dependent on the willingness of the immediately adjacent territories to cooperate with us.
RomanianBunăvoinţa de ambele părţi va aduce dialog, o politică de reală vecinătate şi un Parteneriat estic.
Good on both sides will bring dialogue, a real neighbourhood policy and an Eastern Partnership.
RomanianVă mulţumesc foarte mult pentru că aţi dat curs cu atât de multă bunăvoinţă solicitării noastre.
Thank you very much for so kindly complying with our request.
RomanianÎn negocierile din cadrul OMC, va trebui să dovedim mai multă înţelegere faţă de alţii şi mai multă bunăvoinţă.
In the WTO negotiations, we need to show greater understanding of others and more goodwill.
RomanianNe-am exprimat bunăvoinţa faţă de preşedintele Obama şi angajamentul faţă de relaţiile transatlantice.
We have expressed a lot of goodwill towards President Obama and commitment to transatlantic relations.
RomanianCriteriile adoptate ar trebui să fie bunăvoinţa şi precauţia.
Willingness and caution should be the criteria adopted.
RomanianDe fapt, totul ţine de buna-credinţă şi de bunăvoinţa operatorilor de turism şi a agenţiilor de voiaj.
In actual fact, it all boils down to the good faith and good will of tour operators and travel agents.
RomanianA fost o conferinţă internaţională cu propriile reguli şi putem obţine foarte puţine numai prin bunăvoinţă.
It was an international conference with its own rules, and we can achieve little with good will alone.
RomanianFac, prin urmare, apel la bunăvoinţă, la luarea în considerare a viitorului şi la responsabilitate.
I appeal, therefore, for good will, for consideration of the future, and, at the very least, for responsibility.
RomanianEste nevoie de bunăvoinţa ambelor părţi aflate în dispută, iar acest lucru este valabil şi în cazul Honduras-ului.
The good will of both parties in the dispute is necessary, and this is true in the case of Honduras.
RomanianCu toate acestea, această bunăvoinţă nu trebuie să ne comande să nu vorbim clar şi răspicat despre lucruri cu care nu suntem de acord.
However, that goodwill must not order us not to speak out about things we do not like.
RomanianDeşi este adevărat că bunăvoinţa tuturor părţilor este universal declarată, nu se întâmplă nimic altceva.
Whilst it is true that the good will of all parties is universally declared, nothing further than this is forthcoming.