Traducere română-engleză pentru "cât (ca)"

RO

"cât (ca)" engleză traducere

volume_up
cât (ca) {conj.}
EN
RO

cât (ca) {conjuncţie}

volume_up
cât (ca) (dar şi: precum, deoarece, întrucât, fiindcă)
cât (ca)

Exemple de folosire pentru "cât (ca)" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianAceasta este ceea ce atât noi, cât şi Comisia, înţelegem stipulează tratatul.
This is what both we and the Commission clearly understand the treaty to state.
RomanianDe asemenea: cât de amplu credeți va fi impactul "amprentei legislative”?
Also: how far-reaching do you expect the impact of the legislative footprint to be?
RomanianDictonul spune cu cât cobori mai mult pe scară, cu atât mai complex este sistemul.
The adage applies that the lower you go down the ladder, the more complex the system is.
RomanianSituaţia de faţă arată cât de grav este am abandonat procesul de la Barcelona.
What we are experiencing shows how serious it is that we have abandoned the Barcelona Process.
RomanianCu cât acestea vor simți sunt imune, cu atât numărul lor va crește.
The more they feel that they are immune, the more their numbers will grow.
RomanianSuspecţii şi inculpaţii au drepturi atât ca oameni, cât şi ca părţi ale procedurilor judiciare.
Suspects and defendants have rights both as people and as parties to proceedings.
RomanianAsigurați-vă este cât mai sigur posibil contul dvs., adăugând informații de securitate.
Make sure your account is as secure as possible by adding security info.
RomanianPe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
RomanianCât priveşte principiul, bineînţeles am clarificat principiul.
As regards the principle, of course we are clear on the principle.
RomanianCriza din Georgia a arătat cât de important este ca UE să deţină o strategie pentru acea regiune.
The Georgian crisis showed how important it is for the EU to have a strategy for that region.
RomanianEste în funcţie de cât de mult pare munceşte o persoană?
Is it a question of how hard it looks like someone is working?
RomanianŞtim faptul , cu cât cineva are o educaţie mai înaltă, cu atât sunt mai mici şansele de a-şi pierde locul de muncă.
We know that the higher one's education is, the lower the chances of losing a job.
RomanianEste destul de clar Georgia - atât elitele, cât şi societatea - consideră ţara aparţine Europei.
It is clear enough that Georgia - both the elites and society - see the country as belonging to Europe.
RomanianToată lumea ştie , cu cât este mai lung un traseu, cu atât este mai mare pericolul ca ceva să se piardă pe drum.
Everyone knows that the longer a line, the greater the risk of loss somewhere along the way.
RomanianTrebuie să ne amintim, de asemenea, cât de important este ca frații și surorile noastre mai mici să fie bine tratați.
We must also remember how important it is that our smallest brothers and sisters are well treated.
RomanianPrin urmare, este esențial, atât din punct de vedere economic, cât și social, ca aceste industrii să fie sprijinite.
It is therefore crucial from an economic as much as a social viewpoint to support these industries.
RomanianTotul trebuie făcut în aşa fel încât războiul să dureze cât mai mult, pentru ca ambele părţi să fie epuizate.
Everything must be done so that the war lasts as long as possible in order that both sides become exhausted.
RomanianAşa , cu cât reuşim mai repede să asigurăm funcţionarea controlului de calitate al securitizărilor europene, cu atât mai bine.
So the sooner that we can get Europe's quality control securitisation working, the better.
Romanian În mod realist, în cât timp prevede Comisia se vor semna acordurile APE complete cu statele SADC?
 Within what timeframe does the Commission realistically foresee the signing of full EPA agreements with SADC countries?
RomanianEste evident că noi, atât ca europeni, cât și în calitate de parlamentari, așteptăm materializarea acesteia.
It is clear that we as Europeans and as parliamentarians expect the social market economy to be turned into a reality.

Traduceri similare în dicționarul român-englez

ca adjectiv
English
ca adverb
cât adverb
cât conjuncţie
English
cât interjecţie
English
cât (exclamativ) adverb
cât de cât adverb
English
cât (cum) adverb
English
cât (~ de mult) adverb
English
cât de mult adverb
English
cât îți datorez?
cu condiția ca conjuncţie
English
cât (îndată ce) conjuncţie
English
cât mai repede cu putință adverb
pentru ca conjuncţie
cât (decât) conjuncţie
English