RO

a căuta {verb tranzitiv}

volume_up
Pentru informații despre căutarea în Explorer, consultați Cum se caută.
For information about searching in File Explorer, see How to search.
Atunci când căutați ceva anume pe PC, puteți căuta cu butonul Căutare.
When you're looking for something specific on your PC, you can search with the Search charm.
Dacă tot mai aveți probleme, puteți căuta în forumurile comunității.
If you’re still having trouble, you can search the community forums .
a căuta (dar şi: a căuta)
Există chiar şi organizaţii care caută să apere aceste femei!
There are even organisations that seek to defend them!
Windows Media Center nu poate găsi sau căuta o frecvență radio care are un semnal slab.
Windows Media Center cannot find, or seek, a radio frequency that has a weak signal.
Într-o perioadă ca aceasta, Comisia pentru bugete va căuta să adopte o atitudine cooperantă.
In a period such as this, the Committee on Budgets will seek to adopt a cooperative attitude.
Acestea caută să obţină autonomia şi organizează proteste împotriva dictaturii centrale.
They pursue autonomy and organise protests against the central dictatorship.
Nu era ceea ce se căuta, aşa că nu am insistat.
It was not what was being looked for and so we have not pursued that.
Nu merită realizat şi nu văd dovezi care să sugereze că ar căuta consumatorii europeni o siglă a UE.
It is not worth pursuing it and I see no evidence to suggest that European consumers are looking for an EU logo.

Exemple de folosire pentru "a căuta" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianA fost un model drăguţ din perspectivă ştiinţifică, însă nu are ce căuta în Europa.
It was a nice model from a scientific perspective, but it has no place in Europe.
RomanianDacă acest lucru se întâmpla, veți avea opțiunea de a căuta online soluții posibile.
If that happens, you'll have the option to check online for possible solutions.
RomanianWindows caută ultimele drivere utilizând actualizarea automată din Windows Update.
Windows checks for the latest drivers by using automatic updating in Windows Update.
RomanianPentru a căuta un nume DNS sau o adresă IP trebuie să fiți conectat la Internet.
You must be connected to the Internet to look up a DNS name or IP address.
RomanianRaportul caută, de asemenea, să reducă volumul arieratelor prin creşterea plăţilor.
The report also seeks to reduce the amount of arrears by increasing payments.
RomanianWindows Update va căuta aceste actualizări și le va instala atunci când sunt pregătite.
Windows Update will check for these updates and install them when they're ready.
RomanianComisia caută acum o metodă de actualizare şi punere în aplicare a acestor instrumente.
The Commission is now looking at how to update and implement these instruments.
RomanianCaută în directorul Microsoft Online Services potriviri la obiectul sursă.
Searches the Microsoft Online Services directory for matches to the source object.
RomanianSfat: Pentru a căuta din ecranul Start, nu trebuie să deschideți butoanele.
Tip: To search from the Start screen, you don’t even need to open the charms.
RomanianPe viitor, vom căuta căi şi mijloace de consolidare a acestui instrument.
We will look into ways and means of reinforcing this instrument in the future.
RomanianS-ar putea întreba ce va face exact UE pentru a căuta să se ajungă la un acord la Durban.
One could ask what exactly the EU is going to do to strive for a deal in Durban.
RomanianCât despre restul, nici nu examinează cauzele în profunzime şi nici nu caută soluţii.
As for the rest, it does not examine the causes in depth, or seek solutions.
RomanianScanarea rapidă va căuta viruși în toate locurile în care aceștia se ascund de obicei.
The quick scan will look for viruses in all the places they are most likely to hide.
RomanianMulți dintre protestatari nu caută impunerea democrației, ci a sharia.
Many of the protesters are seeking, not democracy, but the imposition of sharia.
RomanianAtunci când vă aflați pe desktop sau pe ecranul Start, puteți căuta pe întregul PC.
When you’re on the Start screen or desktop, you can search your whole PC.
RomanianSuplimentar, aceasta caută atât în folderul curent, cât și în toate subfolderele.
In addition, it searches the current folder as well as all subfolders.
RomanianWindows Media Center nu poate găsi sau căuta o frecvență radio care are un semnal slab.
Windows Media Center cannot find, or seek, a radio frequency that has a weak signal.
RomanianNu aici îi este locul şi, prin urmare, nu are ce căuta în aceste orientări.
It does not belong here and, as such, does not belong in these guidelines.
RomanianAcestea caută să obţină autonomia şi organizează proteste împotriva dictaturii centrale.
They pursue autonomy and organise protests against the central dictatorship.
RomanianȚările africane caută reprezentare în conformitate cu tipul lor de politică.
African countries are looking for representation in accordance with their political way.