Traducere română-engleză pentru "ca"

RO

"ca" engleză traducere

volume_up
ca {adj. m.}
EN
EN

"ca-ca" română traducere

volume_up
ca-ca {substantiv}
RO
RO

ca {adverb}

volume_up
Va dovedi ţările mai mici sunt la fel de capabile să conducă UE.
It will prove that smaller countries are equally capable of managing the EU.
La fel de important ca acţiunile la nivel naţional este ajutorul extern.
Equally as important as action at national level is external help.
La fel de elocvent este membrii laburişti din Marea Britanie s-au abţinut.
It is equally telling that the UK Labour Members abstained.
ca (dar şi: decât)
Acest lucru este ca şi cum am afirma nu se pot organiza alegeri de mai multe ori.
That is like saying that elections cannot be held more than once.
Să îi convingă, la toate nivelurile, nicăieri nu este mai bine ca acasă.
In fact, it must persuade them that, at every level, there is nowhere better than home.
Este evident, prin urmare, această măsură trebuie introdusă cât mai repede.
It goes without saying, therefore, that we should introduce this measure sooner rather than later.
EN

ca-ca {substantiv}

volume_up
1. limbaj de copii
ca-ca
volume_up
caca {substantiv} [lb.copii]

Exemple de folosire pentru "ca" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianDoar trebuie să obţină un document care să le dea permisiunea pentru aceasta.
Only they first have to obtain a piece of paper giving them permission for that.
RomanianSalut faptul , în cele din urmă, am ajuns la un acord privind bugetul pe 2011.
I welcome the fact that we have finally come to an agreement on the 2011 budget.
RomanianEste, de asemenea, știut Consiliul și Comisia au rămas în urma evenimentelor.
It is also a fact that the Council and the Commission are lagging behind events.
RomanianMă îngrijorează faptul , din nou, acest acord nu conţine astfel de dispoziţii.
It troubles me that the present agreement once again contains no such provisions.
RomanianAceasta a însemnat nu mai sunt posibile negocieri în cadrul Uniunii Europene.
This meant that negotiations within the European Union were no longer possible.
RomanianNu putem accepta ca unele ţări să recurgă la datorii naţionale fără nicio limită.
We cannot accept that countries should run up national debts without limitation.
RomanianUn alt aspect important este acela avantajele liberului schimb sunt reciproce.
Another important aspect is the idea that the benefits of free trade are mutual.
RomanianUnitatea şi solidaritatea sunt esenţiale şi vom lucra din greu ca să le obţinem.
Unity and solidarity are essential, and we will work very hard to achieve this.
RomanianAcest lucru, însă, nu înseamnă ar trebui să negăm faptul problema există.
That, however, does not mean that we should deny that the problem exists at all.
RomanianAceasta este ceea ce atât noi, cât şi Comisia, înţelegem stipulează tratatul.
This is what both we and the Commission clearly understand the treaty to state.
RomanianAnaliza noastră a arătat impactul asupra producției UE va fi probabil modest.
Our analysis has shown that the impact on EU production is likely to be modest.
RomanianSperăm Parlamentul și Consiliul îl vor aproba în următoarele două săptămâni.
We hope that Parliament and the Council will approve it in the coming fortnight.
RomanianTratatul de la Lisabona spune veniturile trebuie obținute din resurse proprii.
The Treaty of Lisbon said that income had to be provided from our own resources.
RomanianDin acest motiv, consider această inițiativă excelentă merită sprijinul meu.
This is why I believe this to be an excellent initiative that merits my support.
RomanianSe estimează 90 de miliarde de barili doar de petrol zac intacţi sub gheaţă.
It is estimated that 90 billion barrels of oil alone lie untapped under the ice.
RomanianSă ne amintim peste 1,7 milioane de persoane au murit de tuberculoză în 2009.
Let us remember that more than 1.7 million people died from tuberculosis in 2009.
RomanianȘtim cu toții în viitorul apropiat rezervele de materii prime se vor termina.
We all know that in the foreseeable future raw materials will be in short supply.
RomanianComisia consideră această modificare a temeiului juridic este nejustificată.
The Commission believes that this amendment to the legal basis is unjustifiable.
RomanianNu spun suntem de acord cu tot ceea ce conține, dar aprobăm adoptarea de bază.
I am not saying we agree with everything in it, but we endorse the core passage.
RomanianTrebuie să recunoaștem în prezent trăim în detrimentul generațiilor viitoare.
We must admit that at present we are living at the expense of future generations.

Sinonime (în engleză) pentru "ca-ca":

ca-ca