Traducere română-engleză pentru "ca (în calitate de)"

RO

"ca (în calitate de)" engleză traducere

EN
RO

ca (în calitate de) {adverb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "ca (în calitate de)" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianSunt foarte surprins , în calitate de comisar liberal a ales, totuşi, această cale.
I am very surprised that, as a Liberal Commissioner, she should opt for this route.
RomanianAș dori să subliniez , în calitate de comisar, răspund în fața a două autorități bugetare.
I would like to emphasise that, as a Commissioner, I have two budgetary authorities.
RomanianSper , în calitate de comisari, sunteţi pregătiţi să faceţi acest lucru.
I hope that, as Commissioners, you are prepared to do this.
RomanianSunt convins , în calitate de democrați, veți saluta cu toții un referendum privind UE în Regatul Unit.
I am sure that, as democrats, you would all welcome a referendum on the EU in the United Kingdom.
RomanianAş dori să închei prin a spune , în calitate de fost jurnalist, am călătorit deseori în Balcani.
I should like to finish off by saying that, as an ex-journalist, I have travelled to the Balkans many times.
RomanianMai mult decât atât, aş putea spune , în calitate de susţinător al interzicerii avorturilor, a fost uşor.
Moreover, I might say that, as a prolife person, it was easy.
RomanianPornesc însă de la premisa , în calitate de gardian al tratatelor, veţi acţiona în conformitate cu îndatoririle dvs.
However, I assume that, as guardian of the treaties, you will do what is expected of you.
RomanianAcest lucru înseamnă , în calitate de europeni, şi noi avem datoria de a pune din nou în mişcare procesul de dezarmare.
That means that, as Europeans, we too have a duty to get nuclear disarmament moving again.
RomanianRecunosc , în calitate de liberal, sunt îngrijorată de faptul că guvernul erodează libertăţile civile şi controlul democratic.
I admit that as a Liberal, I am worried about government eroding civil liberties and democratic control.
RomanianSunt sigură că înțelegeți , în calitate de cetățean grec, această chestiune mă interesează și mă preocupă și mai mult.
I am sure you understand that, as a Greek, I personally take an even greater interest in and am especially concerned by this issue.
RomanianAș dori să spun destul de clar , în calitate de membru al Grupului Verzilor/Alianța Liberă Europeană, nu sprijin această propunere.
I would like to say quite clearly that as a member of the Group of the Greens/European Free Alliance, I do not support this proposal.
RomanianAş dori ca, în calitate de european, să nu pun speranţa schimbării politicii faţă de Orientul Mijlociu doar în mâinile ocupantului Casei Albe.
I would wish, as a European, not to have to place the hope for a change in policy towards the Near East solely on the occupant of the White House.
RomanianSuntem cu toţii de acord cu acest obiectiv - transparenţa este importantă şi consider , în calitate de Parlament European, nu este nevoie să ne ascundem.
We all agree on the objective - transparency is important, and I also think that we, as the European Parliament, have no need to hide.
RomanianSe subliniază faptul , în calitate de membru al Consiliului Europei, Rusia este obligată să respecte principiile pe care a fost înfiinţat Consiliul.
It is pointed out that as a Member of the Council of Europe, Russia is bound to comply with the principles on which the Council is founded.
RomanianVă pot asigura , în calitate de președinte al Comisiei pentru transport și turism, aștept cu nerăbdare o concluzie foarte reușită în acest domeniu.
I can give you an assurance that, as Chair of the Transport and Tourism Committee, I look forward to a very successful conclusion to this matter.
RomanianCâţiva antevorbitori au subliniat , în calitate de Uniune Europeană, avem un rol de lider în acest domeniu şi că ar trebui să ne păstrăm această poziţie.
Several previous speakers here have emphasised that as the EU, we have a leading role in this area and that we should retain this leading role.
RomanianSe pare , în calitate de secretariat şi mediator al acestei strategii pentru Marea Neagră, Comisia Europeană ar trebui să joace un rol mai semnificativ.
It appears that the European Commission should play a more significant role as the secretariat and facilitator of this strategy for the Black Sea.
RomanianCred , în calitate de Parlament, trebuie să clarificăm faptul că ne aşteptăm la ceva; de exemplu, la alegeri corecte - trebuie obţinut un progres în acest domeniu.
I believe that as Parliament, we must make it clear that we do expect something; for example, fair elections - there must be progress there.
RomanianÎn al doilea rând, aş dori să spun , în calitate de raportor alternativ, am cerut grupului meu să nu voteze în favoarea acestui raport din două motive fundamentale.
Secondly, I would like to say that as shadow rapporteur, I have asked my group not to vote in favour of this report, for two fundamental reasons.
RomanianPreşedinţia doreşte să spună , în calitate de candidată la aderare, Turcia trebuie să împărtăşească valorile şi obiectivele Uniunii Europene conform tratatelor.
The Presidency would like to say that, as a candidate country, Turkey has to share the European Union's values and goals in accordance with the treaties.