Traducere română-engleză pentru "calitatea alimentelor"

RO

"calitatea alimentelor" engleză traducere

RO

calitatea alimentelor {feminin}

volume_up
calitatea alimentelor
Nu e greu să-mi imaginez care ar fi urmările şi în ceea ce priveşte calitatea alimentelor.
I can well imagine what consequences this would have for food quality as well.
Calitatea alimentelor şi siguranţa alimentară sunt printre principalele provocări pe care trebuie să le depăşim în viitor.
Food quality and safety are among the main challenges that we must resolve in the future.
Atunci când profitul are prioritate în fața protejării sănătății, calitatea alimentelor și siguranța alimentară au de suferit.
When profits take priority over the protection of health, then food quality and food safety suffers.

Exemple de folosire pentru "calitatea alimentelor" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianNu e greu să-mi imaginez care ar fi urmările şi în ceea ce priveşte calitatea alimentelor.
I can well imagine what consequences this would have for food quality as well.
RomanianÎn plus, cererile consumatorilor privind calitatea alimentelor cresc.
In addition, the demands of consumers regarding the quality of food are increasing.
RomanianDomnule preşedinte, calitatea alimentelor nu este o aspiraţie în Europa: trebuie să devină o realitate.
Mr President, quality food is not an aspiration in Europe: it must continue as a reality.
RomanianEste vorba de un sector vital pentru mediul rural, dar şi pentru siguranţa şi calitatea alimentelor.
It is vital for our rural world, and for food security and quality.
RomanianCalitatea alimentelor şi siguranţa alimentară sunt printre principalele provocări pe care trebuie să le depăşim în viitor.
Food quality and safety are among the main challenges that we must resolve in the future.
RomanianAtunci când profitul are prioritate în fața protejării sănătății, calitatea alimentelor și siguranța alimentară au de suferit.
When profits take priority over the protection of health, then food quality and food safety suffers.
RomanianConcetăţenii noştri sunt dispuşi să plătească 100 de euro pe an pe cap de locuitor dacă noi garantăm calitatea alimentelor lor.
Our fellow citizens are ready to pay EUR 100 per year per capita if we guarantee the quality of their food.
RomanianAstfel, programele privind calitatea alimentelor nu doar le oferă consumatorilor produse autentice, ci pot şi să sprijine dezvoltarea rurală.
Thus, food-quality schemes do not only provide consumers authentic products but can also support rural development.
RomanianStandardele înalte, calitatea optimă a alimentelor şi furnizarea suficientă sunt componente ale securităţii alimentare, care este foarte importantă.
High standards, suitable food quality and sufficient supply are components of food security, something which is so important.
RomanianConştientizarea relaţiei dintre incidenţa diferitelor boli şi calitatea alimentelor consumate devine tot mai comună în ziua de astăzi.
Awareness of the relationship between the incidence of various diseases and the quality of food consumed is becoming increasingly common today.
RomanianConsider că acest subiect este deosebit de important, deoarece calitatea alimentelor are un efect tot mai pronunţat asupra calităţii vieţii cetăţenilor europeni.
I believe that the subject is extremely important, since food quality has an ever-increasing effect on the quality of life of European citizens.
RomanianPentru cetățenii UE, serviciile sunt esențiale pentru calitatea și siguranța alimentelor, pentru bunăstarea animalelor și standardele de mediu și pentru vitalitatea regiunilor rurale.
For the citizens of the EU, the services are essential for food quality and safety, animal welfare and environmental standards and for the vitality of rural areas.
RomanianDe aceea, este cu atât mai important să existe reguli clare pentru importarea, dar şi pentru etichetarea şi calitatea alimentelor, şi ca noi să nu încurajăm concurenţa cu economia locală.
Therefore it is all the more important that there are clear rules here for importing, but also for food labelling and quality, and that we do not encourage competition with the domestic economy.