Traducere română-engleză pentru "canadian"

RO

"canadian" engleză traducere

EN

"Canadian" română traducere

RO
RO

canadian {adjectiv masculin}

volume_up
canadian
EN

Canadian {adjectiv}

volume_up
Canadian
The Canadian Government has to reflect on that as well.
Guvernul canadian s-a gândit, de asemenea, la acest aspect.
I discussed this issue with the Canadian Prime Minister in the margins of the last G8 meeting.
Am discutat această problemă cu prim-ministrul canadian, la ultima reuniune a grupului G8.

Exemple de folosire pentru "canadian" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianAm discutat această problemă cu prim-ministrul canadian, la ultima reuniune a grupului G8.
I discussed this issue with the Canadian Prime Minister in the margins of the last G8 meeting.
RomanianGuvernul canadian s-a gândit, de asemenea, la acest aspect.
The Canadian Government has to reflect on that as well.
RomanianDin punctul meu de vedere, guvernul canadian a pus presiune într-un mod neadecvat pe UE și nu trebuie să cedăm.
In my view, the Canadian Government has very inappropriately put pressure on the EU, and we should not give way to it.
RomanianAcţiunea fără precedent a guvernului canadian faţă de un stat membru al Uniunii confruntă întreaga UE cu un test de solidaritate.
The unprecedented action of the Canadian Government towards a Member State of the Union confronts the entire EU with a test of solidarity.
RomanianCAD - Dolar canadian
RomanianCirca 200 000 de români trăiesc în Canada, marea lor majoritate ajunşi acolo prin programe de emigrare oficială ale statului canadian.
Roughly 200 000 Romanians live in Canada, the large majority of whom have entered there through the Canadian state's official immigration schemes.
RomanianGuvernul canadian încă consideră că această directivă face o discriminare între importurile de petrol canadian şi importurile de petrol din alte ţări.
As yet, the Canadian Government believes this directive discriminates between Canadian oil imports and oil imports from other countries.
RomanianA spus că guvernul canadian ar promite, de asemenea, monitorizarea politică sporită şi o prezenţă militară mai mare în apele arctice canadiene.
He said that the Canadian Government would also promise increased political monitoring and a greater military presence in Canadian Arctic waters.
RomanianO rezoluție a parlamentului canadian a susținut deja interdicția de a călători și înghețarea conturilor persoanelor ale căror nume sunt legate de cazul Magnitski.
A resolution in the Canadian Parliament already backed a travelling ban and the freezing of the accounts of those linked to the Magnitsky case.
RomanianCeea ce ne interesează acum este că, în mesajul Tronului de la 3 martie, guvernul canadian a declarat că sprijină pe deplin acordul de la Copenhaga privind schimbările climatice.
We were interested that, in the Speech from the Throne on 3 March, the Canadian Government stated that it fully supports the Copenhagen climate change accord.
RomanianSalut, în special, intenţia de a lansa o reformă majoră a sistemului canadian de gestionare a pescuitului, care implică, de asemenea, Organizaţia de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest.
In particular, I welcome the intention to launch a major reform of Canada's fisheries management system, also involving the North Atlantic Fisheries Organisation.
RomanianÎn sfârșit, aș dori să menționez societățile comerciale ale statului canadian din sectorul agricol care, după cum știm cu toții, au competențe extinse și pot acționa ca monopoluri.
Finally, I would like to mention the Canadian state trading companies in the agricultural sector which, as we all know, have broad competences and can act as monopolies.
RomanianUnul este relația dintre principalele valute convertibile cu dobândă variabilă ale țărilor industrializate, cum sunt dolarul, euro, yenul, lira sterlină și dolarul canadian.
One is the relationship between the major floating convertible currencies of the industrialised countries, such as the dollar, the euro, the yen, the pound sterling and the Canadian dollar.
RomanianSunt convinsă că trimitem un semnal clar că guvernul canadian va trebui să îşi modifice modalităţile de monitorizare a respectării legii referitoare la metodele umane de a vâna foci.
I am sure we are sending a clear signal that the Canadian government will have to change its methods of monitoring compliance with the law when it comes to humane methods of seal hunting.

Sinonime (în engleză) pentru "Canadian":

Canadian
Canadian capital