Traducere română-engleză pentru "cerneală"

RO

"cerneală" engleză traducere

volume_up
cerneală tipografică {f}
RO

cerneală {feminin}

volume_up
cerneală
volume_up
ink {substantiv}
Imprimantele cu jet de cerneală pot imprima cu cerneală colorată sau neagră.
Inkjet printers can print in color or black ink.
Windows imprimă doar numărul de copii solicitat, pentru a nu consuma cerneala.
Windows only prints the requested number of copies so you do not waste ink.
În bara de instrumente Standard atingeți Anulare, pentru a restaura desenul de cerneală inițial.
To restore your original ink drawing, on the Standard toolbar, tap Undo.
cerneală
cerneală

Exemple de folosire pentru "cerneală" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianScrierea de mână care corespunde cuvântului apare în caseta Cerneală din notă.
The handwriting that corresponds to the word appears in the Ink from note box.
RomanianWindows imprimă doar numărul de copii solicitat, pentru a nu consuma cerneala.
Windows only prints the requested number of copies so you do not waste ink.
RomanianȘtiți probabil, de exemplu, dacă imprimă color sau cu cerneală neagră, sau în ambele moduri.
You probably know, for example, if it prints in color or black ink, or both.
RomanianNu avem nevoie de un acord fix care să devină redundant până când se usucă cerneala pe hârtie.
We do not need a fixed deal that is redundant by the time the ink is dry on the paper.
RomanianUnele imprimante cu jet de cerneală pot reproduce imagini de calitate înaltă și ilustrații detaliate.
Some inkjet printers can reproduce high-quality pictures and detailed graphics.
RomanianImprimantele cu jet de cerneală sunt imprimantele cele mai obișnuite pentru acasă.
Inkjet printers are the most popular printers for the home.
RomanianÎn bara de instrumente Standard atingeți Anulare, pentru a restaura desenul de cerneală inițial.
To restore your original ink drawing, on the Standard toolbar, tap Undo.
RomanianImprimantele cu jet de cerneală sunt populare deoarece sunt relativ ieftine.
Inkjets are popular because they're relatively inexpensive.
RomanianJurnalul nu poate converti cerneala cu care s-a scris cu ajutorul instrumentului de evidențiere.
Journal can't convert ink that was written with the highlighter tool.
RomanianCele două tipuri principale de imprimante sunt imprimantele cu jet de cerneală și imprimantele laser.
The two main types of printers are inkjet printers and laser printers.
RomanianImprimantele cu jet de cerneală lasă puncte mici de cerneală pe pagină pentru a reproduce textul și imaginile.
Inkjet printers squirt small dots of ink onto the page to reproduce text and images.
RomanianEste posibil să fie necesar să înlocuiți un cartuș de cerneală sau toner.
You might need to replace an ink or toner cartridge.
RomanianImprimantele cu jet de cerneală pot imprima cu cerneală colorată sau neagră.
RomanianVerificați informațiile de stare în coada de imprimare pentru mesaje privind nivelul scăzut de cerneală sau de toner.
Check the status information in the print queue for low ink or toner messages.
RomanianConduceți bilele cu ajutorul unor loviri de cerneală, pe care le desenați cu mouse-ul sau cu creionul de tabletă.
Steer the balls by deflecting them with ink strokes that you draw with your mouse or tablet pen.
RomanianNoua formă se extinde la dimensiunea casetei de selectare și înlocuiește toată cerneala pe care ați selectat-o.
The new shape expands to the size of the selection box and replaces all of the ink that you select.
Romanian„Grație", „frumusețe", „călătorie" și alte ideograme kanji pictate în cerneală pe suprafețe cu textură delicată.
"Grace," "beauty," "journey," and other kanji boldly rendered in ink on delicately textured surfaces.
RomanianDe asemenea, ele pot imprima mai rapid (mai multe pagini pe minut) decât majoritatea imprimantelor cu jet de cerneală.
They also print faster (more pages per minute) than most inkjets.
RomanianÎn timpul unei prezentări susţinute în Microsoft Office PowerPoint, puteţi face adnotări pe diapozitive cu cerneală digitală.
During a Microsoft Office PowerPoint presentation, you can annotate your slides with digital ink.
RomanianImprimantele cu jet de cerneală imprimă prin plasarea unor puncte mici de cerneală pe pagină pentru a reproduce text sau ilustrații.
Inkjet printers print by placing small dots of ink on a page to reproduce text or graphics.