Traducere română-engleză pentru "a confunda"

RO

"a confunda" engleză traducere

RO

a confunda {verb}

volume_up
1. general
a confunda
Consiliile de agricultură confundă adesea aceste două aspecte, în detrimentul îndeplinirii obiectivului.
The Boards of Agriculture often confuse these two things, to the detriment of the achievement of the goal.
Nu am confunda raţiunea regularităţii sau neregularităţii cheltuielilor cu aprobarea sau dezaprobarea scopului.
We would not confuse judgment of the regularity or irregularity of expenditure with approval or disapproval of the purpose.
Consumatorii confundă denumirea locului unde este procesat un aliment cu locul de origine al produsului agricol.
Consumers confuse the designation of the place where food is processed with the place of origin of the agricultural product.
a confunda (dar şi: a greși)
3. "a fi identic cu"

Exemple de folosire pentru "a confunda" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

Romanian. - Dle președinte, presupun că antevorbitoarea doar confunda lucrurile.
author. - Mr President, I guess the previous speaker was simply confusing facts.
RomanianTextul original al rezoluţiei amesteca şi confunda producţia şi consumul de tutun.
The original text of the resolution mixed up and confused the production of tobacco with its consumption.
RomanianConsiliile de agricultură confundă adesea aceste două aspecte, în detrimentul îndeplinirii obiectivului.
The Boards of Agriculture often confuse these two things, to the detriment of the achievement of the goal.
RomanianNu am confunda raţiunea regularităţii sau neregularităţii cheltuielilor cu aprobarea sau dezaprobarea scopului.
We would not confuse judgment of the regularity or irregularity of expenditure with approval or disapproval of the purpose.
RomanianConsumatorii confundă denumirea locului unde este procesat un aliment cu locul de origine al produsului agricol.
Consumers confuse the designation of the place where food is processed with the place of origin of the agricultural product.
RomanianA nu se confunda cu:
RomanianPentru a păstra mai multe versiuni anterioare ale unui fișier în timpul unui proiect și pentru a nu le confunda cu cea mai recentă versiune, creați un folder numit „Arhivă”.
To keep a bunch of earlier versions of a file during a project, and not confuse them with the latest version, create a folder named "Archive."
RomanianEste o poziție care confundă stagnarea cu stabilitatea, este o poziție condamnabilă, care a ignorat cererile de libertate și dreptate socială a oamenilor din regiune.
This stand confuses stagnation with stability; it is a reprehensible stand, because it has failed to heed the demands of the people in the area for freedom and social justice.