Traducere română-engleză pentru "a conserva"

RO

"a conserva" engleză traducere

RO

a conserva {verb}

volume_up
2. "fructe"
a conserva
Avem nevoie de dialog în domeniul protecţiei mediului cu scopul de a conserva resursele naturale şi natura.
We need dialogue in the field of environmental protection in order to conserve natural resources and nature.
În 2009, acesta a adoptat Rezoluția A60206/2009 privind necesitatea de a conserva stocurile de pește din Oceanul Atlantic și din Marea Nordului.
In 2009, it adopted Resolution on the need to conserve fish stocks in the Atlantic Ocean and the North Sea.
Oferă o performanță completă și o luminozitate completă a ecranului atunci când vă trebuie, însă conservă energia atunci când computerul este inactiv.
Offers full performance and display brightness when you need it, but conserves power when the computer is idle.
Doar o abordare ambițioasă și comună poate conserva unicitatea culturii europene.
Only an ambitious and joint approach can preserve the uniqueness of European culture.
În acest scop, insistăm şi asupra necesităţii de a conserva diversitatea lingvistică a Europei.
In this respect, we also insist on the need to preserve linguistic diversity in Europe.
Aceasta părea să fie singura formulă pentru Europa, pentru a conserva rolul acesteia într-o lume bipolară.
It appeared as the only formula for Europe to preserve its role in the bipolar world.
3. "a păstra"
Doar o abordare ambițioasă și comună poate conserva unicitatea culturii europene.
Only an ambitious and joint approach can preserve the uniqueness of European culture.
În acest scop, insistăm şi asupra necesităţii de a conserva diversitatea lingvistică a Europei.
In this respect, we also insist on the need to preserve linguistic diversity in Europe.
Aceasta părea să fie singura formulă pentru Europa, pentru a conserva rolul acesteia într-o lume bipolară.
It appeared as the only formula for Europe to preserve its role in the bipolar world.

Exemple de folosire pentru "a conserva" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianDoar o abordare ambițioasă și comună poate conserva unicitatea culturii europene.
Only an ambitious and joint approach can preserve the uniqueness of European culture.
RomanianDiscul conservă informațiile chiar și atunci când computerul se închide.
The disk preserves the information even when your computer is turned off.
RomanianÎn acest scop, insistăm şi asupra necesităţii de a conserva diversitatea lingvistică a Europei.
In this respect, we also insist on the need to preserve linguistic diversity in Europe.
RomanianAceasta părea să fie singura formulă pentru Europa, pentru a conserva rolul acesteia într-o lume bipolară.
It appeared as the only formula for Europe to preserve its role in the bipolar world.
RomanianAvem nevoie de dialog în domeniul protecţiei mediului cu scopul de a conserva resursele naturale şi natura.
We need dialogue in the field of environmental protection in order to conserve natural resources and nature.
RomanianÎn 2009, acesta a adoptat Rezoluția A60206/2009 privind necesitatea de a conserva stocurile de pește din Oceanul Atlantic și din Marea Nordului.
In 2009, it adopted Resolution on the need to conserve fish stocks in the Atlantic Ocean and the North Sea.
RomanianOferă o performanță completă și o luminozitate completă a ecranului atunci când vă trebuie, însă conservă energia atunci când computerul este inactiv.
Offers full performance and display brightness when you need it, but conserves power when the computer is idle.
RomanianChina trebuie să ia măsuri pentru a face din Kashgar un sit al patrimoniului mondial al UNESCO și pentru a conserva zona pentru generațiile viitoare.
China must take action to make Kashgar a UNESCO world heritage site and preserve the area for future generations.
RomanianAceştia trebuie să îşi dea seama că dacă nu ar fi existat biodiversitatea, conserva de roşii pe care o iau din supermarket nu ar fi fost acolo.
They must realise that the tin of tomatoes that they pick up in the supermarket would not be there if it were not for biodiversity.
RomanianSunt foarte mulțumit cu economiile pe care am reușit să le facem, chiar dacă acestea au apărut ca rezultat al eforturilor noastre de a conserva propriile resurse.
I am really pleased with the savings we have managed to make, even though they have come about as a result of our efforts to conserve our resources.
RomanianÎnţelegem necesitatea de a conserva resursele forestiere, asigurând exploatarea rezonabilă şi durabilă a acestora şi întreţinerea biodiversităţii pădurilor noastre.
We understand the need to preserve forest resources, ensuring their reasonable and sustainable exploitation and the maintenance of biodiversity in our woods and forests.
RomanianPentru că, trebuie să spun, dacă chiar ne dorim cele mai bune măsuri tehnice pentru a conserva rezervele de pescuit, acestea nu se vor regăsi în politica comună din domeniul pescuitului.
Because I really have to say, if we really want the best technical measure to conserve fishing stocks, it is not to be found in the common fisheries policy.
RomanianNu trebuie să uităm că PAC este indispensabilă pentru a-i sprijini pe agricultori şi pentru a produce mărfuri şi bunuri publice, dar şi pentru a conserva şi îngriji suprafeţele agricole.
We must remember that the CAP is essential to support farmers, who, as well as producing commodities and public goods, also maintain and look after our lands.
RomanianÎn cele din urmă, am aderat la Uniunea Europeană nu pentru a conserva societatea divizată creată de ocupaţia sovietică, ci pentru a o depăşi şi a ne păstra propria identitate.
Finally, we joined the European Union not in order to retain the divided society created by the Soviet occupation, but in order to overcome it and to retain our own identity.