RO

a corecta {verb tranzitiv}

volume_up
Consider că poziţia prezentată în propunerea de directivă este corectă.
I believe that the position presented in the proposal for a directive is correct.
Pentru a corecta un singur cuvânt, spuneți „Corectare” urmat de cuvântul pe care doriți să îl corectați.
To correct a single word, say "correct" followed by the word that you want to correct.
Libertatea, nu strategiile succesive, este soluţia corectă la criză.
It is freedom, and not successive strategies, which is the correct response to the crisis.
Imediat după curăţenie, după limitarea pagubelor, trebuie să lucrăm împreună pentru a corecta greşelile.
Immediately after the clean-up, after the damage limitation, we need to work together to rectify these mistakes.
Dacă un astfel de eveniment are loc în cursul anului, vom fi mereu pregătiţi să corectăm situaţia, dar pledăm pentru punerea în aplicare corectă şi planificarea precisă.
If such an event occurs during the year, we will always be prepared to rectify the situation, but we advocate correct implementation and accurate planning.

Exemple de folosire pentru "a corecta" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianAceste acorduri sunt, prin urmare, un pas mic, dar pozitiv, în direcția corectă.
These agreements are therefore a small, but positive step in the right direction.
RomanianÎn prezent, Grecia este în curs de a-şi corecta deficitul guvernamental excesiv.
Greece is currently in the process of correcting its excessive government deficit.
RomanianAceasta a fost abordarea corectă şi a avut sprijinul meu explicit în acel moment.
That was the right approach to take and it had my express support at the time.
RomanianȘi din acest punct de vedere, Comisia și raportorul au ales abordarea corectă.
The Commission and the rapporteur are taking the right approach in this regard.
RomanianDe aceea, consider că acest instrument reprezintă un pas în direcția corectă.
Therefore, I think that this instrument represents a move in the right direction.
RomanianAlocarea eficientă a resurselor interne și contabilizarea corectă a orelor pontate.
Maintaining compliance with government regulations and reporting requirements.
RomanianFaceți clic pe săgeata de lângă dată, apoi faceți clic pe data corectă din calendar.
Click the arrow next to the date, and then click the correct date on the calendar.
RomanianO atitudine corectă.
However, the European Union can behave differently; it can behave correctly.
RomanianVă rog să-l spuneţi la vot din nou, astfel încât deputaţii să ia decizia corectă.
Please put it to the vote again so that people can make the right decision.
RomanianTotuşi, înăsprirea sancţiunilor împotriva Iranului nu este abordarea corectă.
However, tightening sanctions against Iran is not the right approach to take.
RomanianÎncercarea Uniunii Europene de a reduce utilizarea cărbunelui este corectă și adecvată.
The European Union's attempt to reduce the use of coal is only right and proper.
RomanianTrebuie să ne pregătim pentru aplicarea corectă și eficientă a acestei clauze.
We need to prepare for the proper and effective application of this clause.
RomanianDupă părerea noastră, abordarea adoptată de către raportor este absolut corectă.
In our opinion, the approach taken by the rapporteur is absolutely right.
RomanianVoi face tot posibilul pentru a vă convinge că această decizie a fost cea corectă.
I will do everything to convince you that your decision was the right one.
RomanianCăci dacă aşa ar sta lucrurile, cred că ar fi un pas în direcţia corectă.
For if this were so, I think it would certainly be a move in the right direction.
RomanianAstăzi ni se oferă o nouă oportunitate de a corecta o parte a acestei probleme.
What we have on the table today is a fresh opportunity to correct part of that problem.
RomanianAvem obligaţia de a face presiune pentru a se ajunge la o soluţie corectă şi la pace.
We have an obligation to exert pressure to achieve a fair solution and peace.
RomanianEste esenţial ca Uniunea Europeană să aibă o politică a migraţiei realistă şi corectă.
It is essential that the European Union has a fair and realistic migration policy.
RomanianSper că partida va fi una corectă şi că finala va fi câştigată de echipa cea mai bună.
I hope for fair play and that the better team emerges victorious in the final.
RomanianComisia îşi pune mari speranţe în aplicarea completă şi corectă a directivei.
The Commission sets great store by the complete, correct application of the Directive.