Traducere română-engleză pentru "cu"

RO

"cu" engleză traducere

volume_up
cu {prep.}
EN
EN
EN

"to answer cu ac" română traducere

RO

cu {prepoziţie}

volume_up
Putem, de asemenea, să încercăm ceva similar cu China, cu Brazilia sau cu alte ţări.
We can also try to develop similar things with China, Brazil or other countries.
Aşteptăm cu nerăbdare continuarea discuţiilor cu Parlamentul pe această temă.
We then look forward to continued discussions with Parliament on this issue.
Prin urmare, trebuie să lucrăm cu iniţiative, cu stimulări şi cu un impuls pozitiv.
Therefore, we have to work with initiatives, with instigations and with positive momentum.
Rezoluţia PNR a fost adoptată cu o majoritate foarte largă şi cu sprijinul nostru.
The PNR resolution was adopted by a very large majority and with our support.
Cu toate acestea, emisiile din sectorul transporturilor au crescut cu aproape 30%.
However, emissions in the transport sector have increased by almost 30%.
Numărul șoferilor cu licențe de operare a scăzut cu 8 % în ultimii trei ani.
Drivers with operating licences have fallen by 8% in the last three years.
Putem, de asemenea, să încercăm ceva similar cu China, cu Brazilia sau cu alte ţări.
We can also try to develop similar things with China, Brazil or other countries.
Aşteptăm cu nerăbdare continuarea discuţiilor cu Parlamentul pe această temă.
We then look forward to continued discussions with Parliament on this issue.
Prin urmare, trebuie să lucrăm cu iniţiative, cu stimulări şi cu un impuls pozitiv.
Therefore, we have to work with initiatives, with instigations and with positive momentum.
EN

to answer cu ac {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "cu" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianModificările efectuate în Active Directory se vor sincroniza cu Exchange Online.
Changes made in your Active Directory will be synchronized with Exchange Online.
RomanianAcest format este compatibil cu Windows 2000, Windows XP și Windows Server 2003.
This format is compatible with Windows 2000, Windows XP, and Windows Server 2003.
RomanianCu toate acestea, o legislaţie comună a Uniunii ne-ar fi de ajutor în acest scop.
Common Union legislation would be very helpful to us in our endeavours, however.
RomanianAş dori să menţionez doar câteva lucruri în legătură cu ceea ce a fost declarat.
I should just like to mention a few points in connection with what has been said.
RomanianA încheiat cu noi un acord pentru a reduce emisiile de CO2 şi apoi l-a renegat.
It made an agreement with us to reduce its CO2 emissions and then reneged on it.
RomanianEvident, acordul de liber schimb cu Coreea de Sud este aproape de a fi încheiat.
Clearly, the free trade agreement with South Korea is close to being concluded.
RomanianTotuși, un salariu minim este recomandat doar în combinație cu măsuri adiționale.
However, a minimum wage only makes sense when combined with additional measures.
RomanianÎntr-o lume capitalistă, termenul de necompetitiv este sinonim cu plagă socială.
In a capitalist world the term 'uncompetitive' is synonymous with social scourge.
RomanianSituație în noile state membre este cu totul diferită de cea din cele mai vechi.
The situation in new Member States is entirely different from that in older ones.
RomanianȘtim cu toții că în viitorul apropiat rezervele de materii prime se vor termina.
We all know that in the foreseeable future raw materials will be in short supply.
RomanianNu spun că suntem de acord cu tot ceea ce conține, dar aprobăm adoptarea de bază.
I am not saying we agree with everything in it, but we endorse the core passage.
RomanianCu câțiva ani în urmă, ne refeream la zona de pace, stabilitate și prosperitate.
A couple of years ago, we referred to the peace, stability and prosperity zone.
RomanianCu toate acestea, continuă să survină situații dificile, precum cea din prezent.
In spite of this, difficult situations such as the present one continue to arise.
RomanianDesigur, susţinem cu toate forţele Preşedinţia în eforturile sale în acest sens.
Of course, we support the Presidency wholeheartedly in its efforts to that end.
RomanianBrazilia era singura ţară BRIC cu care Europa nu avea un parteneriat strategic.
Brazil was the only BRIC country with which Europe had no strategic partnership.
RomanianParlamentul adoptă bugetul anual al UE împreună cu Consiliul Uniunii Europene.
Parliament adopts the EU’s annual budget with the Council of the European Union.
RomanianPentru a evita aceasta, nu instalați tipuri diferite de fonturi cu același nume.
To avoid this, try not to install different types of fonts with the same name.
RomanianVăd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
RomanianCască, trag un pui de somn, se tolănesc pe calorifere și trag cu ochiul după colț.
They're yawning, napping, lounging on heating vents, and peeking around corners.
RomanianDe aceea accept şi întâmpin cu reală satisfacţie compromisul care a fost obţinut.
That is why I accept and genuinely welcome the compromise that is being sought.