Traducere română-engleză pentru "cum (precum)"

RO

"cum (precum)" engleză traducere

EN

Exemple de folosire pentru "cum (precum)" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianAm văzut cum unele state membre, precum Grecia, nu au reuşit să participe la acest sistem.
We had seen Member States such as Greece failing to take part.
RomanianCum sprijină Comisia oraşe precum Cork, în eforturile acestora de a promova energia durabilă?
What is the Commission doing to support cities like Cork in their efforts to promote sustainable energy?
RomanianDorim să aflăm de unde provin acestea şi cum sunt produse, precum şi valorile nutriţionale ale alimentelor.
We want to know where they come from and how they were made, and the nutritional values of food.
RomanianÎn acest scop, avem nevoie de o supraveghere consolidată, așa cum au spus raportorii, precum și de o cooperare consolidată.
For this we need strengthened surveillance as again was said by the rapporteurs, and strengthened cooperation.
RomanianTocmai de aceea trebuie să reflectăm intens pentru că, dacă deja ne este greu să concurăm cu țări precum China, cum vom putea concura în viitor cu o Chină ecologică?
That is why we need to think that, if we are already having trouble competing with countries such as China, how will we be able to compete in future with a green China?
RomanianUrmătoarea listă prezintă motive pentru care este posibil ca o imagine să nu se afișeze în Windows Media Center, precum și cum să se procedeze ca imaginea să apară în Windows Media Center.
The following is a list of reasons why a picture might not display in Windows Media Center, as well as how to make the picture appear in Windows Media Center.

Traduceri similare în dicționarul român-englez

precum conjuncţie
English
cum adverb
cum (pe când) adverb
English
cum (deoarece) adverb
English
cum (deoarece) prepoziţie
English
cum (exclamativ) adverb
English
cum (introduce completive modale) adverb
English
cum merge
English
cum va fi norocul interjecţie
cum îți așterni, așa dormi
cum vrei tu
cum te cheamă?
cum ești
English
cum (interogativ) (in ce mod?) adverb
English
cum (de ce?) adverb
English