RO

a curăța {verb}

volume_up
1. general
Energia offshore contribuie la furnizarea de energie curată, generează locuri de muncă şi creştere economică
Offshore energy contributes to clean energy as well as jobs and economic growth
De asemenea, aveți posibilitatea să utilizați Curățire disc pentru a curăța toate fișierele de pe computer.
You can also use Disk Cleanup to clean up all the files on your computer.
Cred că acesta este un mod excelent de a promova această tehnologie curată.
I believe this is an excellent way of promoting this clean technology.
a curăța (dar şi: a văcsui)
a curăța (dar şi: a face ordine)
Când terminați de utilizat o notă, este posibil să o ștergeți pentru a curăța desktopul.
When you've finished using a note, you can delete it to clean up your desktop.
De asemenea, aveți posibilitatea să utilizați Curățire disc pentru a curăța toate fișierele de pe computer.
You can also use Disk Cleanup to clean up all the files on your computer.
Unul dintre cele mai simple (și mai rapide) moduri de a curăța fișiere de care nu mai aveți nevoie este utilizarea Curățare disc.
One of the easiest (and fastest) ways to clean up files that you no longer need is using Disk Clean-up.
Conştiinţa Europei nu poate fi curată fără a ne examina şi a ne reaminti complet trecutul.
Europe's conscience cannot be clear without fully examining and remembering the past.
În regatul eurocraţilor, o conştiinţă curată este ieftină.
In the kingdom of Eurocrats, a clear conscience comes cheap.
În regatul eurocraților, singurul preț de plătit pentru o conștiință curată este comunitatea.
In the kingdom of the Eurocrats, the only price to be paid for a clear conscience is the community.
a curăța (dar şi: a draga)
a curăța (dar şi: a șlefui)
a curăța (dar şi: a limpezi, a clati)
a curăța (dar şi: a freca)
2. "de bani"
a curăța (dar şi: a decava)
a curăța
3. "cu peria"
4. "a omorî"
Da, dar va trebui să efectuați o instalare „curată” a ediției anterioare de Windows 7, ceea ce înseamnă că fișierele și setările de program nu se vor păstra.
Yes, but you'll need to do a clean installation of your previous edition of Windows 7, which means that your files and program settings won't be preserved.

Exemple de folosire pentru "a curăța" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianUrmați instrucțiunile de la cum se efectuează o instalare curată de Windows 8.
Follow the instructions on how to perform a clean installation of Windows 8.
RomanianO instalare particularizată (curată) nu vă păstrează fișierele, programele sau setările.
A custom (clean) installation doesn't preserve your files, programs, or settings.
RomanianCând terminați de utilizat o notă, este posibil să o ștergeți pentru a curăța desktopul.
When you've finished using a note, you can delete it to clean up your desktop.
RomanianConştiinţa Europei nu poate fi curată fără a ne examina şi a ne reaminti complet trecutul.
Europe's conscience cannot be clear without fully examining and remembering the past.
RomanianCred că acesta este un mod excelent de a promova această tehnologie curată.
I believe this is an excellent way of promoting this clean technology.
RomanianDle comisar, munţii sunt plini de energie, de energie curată; nu trebuie decât să o luăm.
Commissioner, the mountains are full of energy, clean energy: we just need to take it.
Romanianiar dacă este necesar, scoateţi bateriile, ştergeţi-le cu o cârpă curată şi puneţi-le la loc.
If necessary, remove the batteries, wipe them with a clean cloth, and reinsert them.
RomanianAmplasați mouse-ul lângă tastatură, pe o suprafață curată, netedă, cum ar fi un pad de mouse.
Place your mouse beside your keyboard on a clean, smooth surface, such as a mouse pad.
RomanianEste adevărat că avem nevoie de energie, dar avem nevoie de energie curată și de energie sigură.
It is true that we need energy, but we need clean energy and safe energy.
RomanianPentru milioane de europeni, calitatea apei potabile depinde de cât de curată este Dunărea.
For millions of Europeans, the quality of drinking water depends on how clean the Danube is.
RomanianTotuşi, Planul SET nu este important şi corect doar pentru că ne oferă o energie mai curată.
However, the SET Plan is not only important and right because it ensures us cleaner energy.
RomanianUna dintre priorităţile Uniunii este să asigure accesul tuturor la o apă potabilă curată.
Ensuring everyone has access to clean water is an EU priority.
RomanianA da statelor membre fonduri pentru a-şi gestiona propriile neajunsuri ar fi curată nebunie.
To give the Member States money for managing their own shortcomings would be downright madness.
RomanianEnergia offshore contribuie la furnizarea de energie curată, generează locuri de muncă şi creştere economică
Offshore energy contributes to clean energy as well as jobs and economic growth
RomanianPrioritatea mea şi a Ungariei este să protejăm această apă curată de orice formă de poluare.
My priority and the priority of Hungary is to protect this fresh water from all forms of pollution.
RomanianÎn al doilea rând, pentru prima dată, agricultura, ca domeniu global, a devenit "curată şi verde”.
Secondly, for the first time, agriculture, taken as a whole, has now become 'clean and green'.
RomanianÎn regatul eurocraților, singurul preț de plătit pentru o conștiință curată este comunitatea.
In the kingdom of the Eurocrats, the only price to be paid for a clear conscience is the community.
RomanianDe asemenea, aveți posibilitatea să utilizați Curățire disc pentru a curăța toate fișierele de pe computer.
You can also use Disk Cleanup to clean up all the files on your computer.
RomanianÎmi menţin poziţia că energia nucleară este o energie curată care contribuie la dezvoltarea durabilă.
I maintain that nuclear energy is a clean energy which contributes to sustainable development.
RomanianNimeni nu mai poate spune că cei vinovaţi scapă basma curată.
Nobody can claim any longer that the guilty get off scot-free.