Traducere română-engleză pentru "de (şi)"

RO

"de (şi)" engleză traducere

EN
RO

de (şi) {prepoziţie}

volume_up
de (şi) (dar şi: plus)
Nu avem nevoie de şi mai multe cuvinte elegante, ci de o cooperare activă şi concretă.
What we need is not more elegant words, but rather cooperation that is tangible and active.
În ceea ce priveşte ajutorul, acesta este guvernat de şi depinde de prevederile Acordului de la Cotonou.
In terms of aid, this is governed by and dependent on the provisions of the Cotonou Agreement.
Considerăm că Tratatul de la Lisabona nu reflectă spiritul proiectelor europene avute în vedere de, şi pentru cetăţeni.
For us, the Treaty of Lisbon does not reflect the spirit of the European project envisaged by and for the citizens.

Exemple de folosire pentru "de (şi)" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianA încheiat cu noi un acord pentru a reduce emisiile de CO2 şi apoi l-a renegat.
It made an agreement with us to reduce its CO2 emissions and then reneged on it.
RomanianDefrişarea se datorează parţial construcţiei de drumuri şi linii de cale ferată.
The deforestation is partly due to the construction of roads and railway lines.
RomanianUE şi Tadjikistanul semnează, la Luxemburg, un Acord de parteneriat şi cooperare.
The EU and Tajikistan sign a Partnership and Cooperation Agreement in Luxembourg.
RomanianGândurile noastre sunt alături de tine şi de familie în aceste momente dificile.
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
RomanianDe aceea accept şi întâmpin cu reală satisfacţie compromisul care a fost obţinut.
That is why I accept and genuinely welcome the compromise that is being sought.
RomanianAceasta are o dimensiune morală şi politică, dar şi una juridică şi de securitate.
It has a moral and political dimension, but also a security and legal dimension.
RomanianÎn sfârşit, ia în derâdere prezumţia de nevinovăţie şi dreptul la autoapărare.
Finally, it scorns the presumption of innocence and the right to defend oneself.
RomanianDeunăzi în cadrul comisiei am aflat de raportul Oficiului Alimentar şi Veterinar.
The other day in committee, we learnt of the Food and Veterinary Office's report.
RomanianMă întreb dacă gazdele vor include în meniul nostru ton roşu şi carne de balenă.
I wonder whether bluefin tuna or whale will be on the menu served up by our hosts.
RomanianPeste 90 % din prostituţia din Europa provine din şantaj şi stoarcere de bani.
More than 90% of the prostitution in Europe arises from blackmail and extortion.
RomanianParlamentul a conceput o propunere care este definită de consens şi colaborare.
Parliament has drafted a proposal that is defined by consensus and collaboration.
RomanianÎn prezent, Grecia este în curs de a-şi corecta deficitul guvernamental excesiv.
Greece is currently in the process of correcting its excessive government deficit.
RomanianTinerii sunt cei care vor crea astăzi dezvoltarea economică şi inovaţia de mâine.
It is young people who, today, will create the growth and innovation of tomorrow.
RomanianFirmele sunt obligate prin lege să respecte normele minime sociale şi de mediu.
The law requires businesses to comply with minimum social and environmental rules.
RomanianExistă cazuri de muncă forţată, în condiţii de exploatare şi muncă a copiilor.
Cases of slave labour occur, under conditions of exploitation and child labour.
RomanianRegretăm sutele de decese produse şi, de asemenea, numărul şi mai mare de răniţi.
There are hundreds of dead whose passing we regret, and many more wounded besides.
RomanianProcedura de accesare a banilor europeni este destul de stufoasă şi complicată.
The procedure for accessing European money is fairly complicated and impenetrable.
RomanianAceste măsuri afectează în special 10 000 de romi, dar şi egipteni şi ashkali.
These measures particularly affect 10 000 Roma, but also Egyptians and Ashkali.
RomanianÎn unele cazuri, au nevoie de credit de lucru temporar şi de asistenţă periodică.
In certain cases, they need temporary working credit and temporary assistance.
RomanianSe bazează pe un număr limitat de obiective cuantificate şi pe câteva orientări.
It is based on a limited number of quantified objectives and some guidelines.

Traduceri similare în dicționarul român-englez

de conjuncţie
de prepoziţie
de adverb
English
şi adverb
şi conjuncţie
de renume adjectiv
English
de (arată cauza) prepoziţie
English
de odată adjectiv
English