Traducere română-engleză pentru "de (deoarece)"

RO

"de (deoarece)" engleză traducere

RO

de (deoarece) {prepoziţie}

volume_up
de (deoarece) (dar şi: ca (drept))
Mă tem că va trebui să anulez rezervarea din data de...deoarece...
I'm afraid I have to cancel our reservation for…because
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Broadly speaking, I disagree with… because
Mă tem că va trebui să anulez rezervarea din data de...deoarece...
I'm afraid I have to cancel our reservation for…because…
de (deoarece) (dar şi: dintru (de la, temporal))

Exemple de folosire pentru "de (deoarece)" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianCu toate acestea, trebuie repetate de nenumărate ori, deoarece nimeni nu le ascultă.
They must nonetheless be repeated time and again because nobody listens to them.
RomanianAceasta este propunerea mea, deoarece competența de aderare nu revine Europei.
That is my proposal, because the competence for accession does not lie with Europe.
RomanianAm votat împotrivă, deoarece sistemul de impozitare este opac și irațional.
Taking into account that the tax system is opaque and irrational, I voted against.
RomanianEste important să ne întâlnim şi cu autorităţile de aici, deoarece ei sunt vecinii.
It is important that we also see those authorities, because they are the neighbours.
RomanianMă refer la conducta de gaze, deoarece am discutat despre politica energetică.
I am thinking of the gas pipeline, because you spoke about energy policy.
RomanianAcest tip de şantaj este posibil deoarece Gazprom deţine monopolul asupra Ucrainei.
This type of blackmail is possible because Gazprom has a monopolistic hold over Ukraine.
RomanianTotuşi, rămân multe lucruri de făcut, deoarece acest compromis reprezintă doar primul pas.
However, much still remains to be done, for this compromise is only a first step.
RomanianDerogarea ar trebui să fie de maximum un an, deoarece ajutorul este temporar.
The waiver should be for a maximum of one year because aid is temporary.
RomanianSunt încă atât de multe de făcut deoarece țara a trăit exclusiv din petrol.
So much is still to be done because the country has lived purely off oil.
RomanianAcest lucru este extrem de alarmant, deoarece mulți copii au acces la internet.
This is very alarming as many children have access to the Internet.
RomanianDe asemenea, el reflectă Strategia de la Lisabona, deoarece ar reduce birocraţia.
It also reflects the Lisbon Strategy, as it would reduce red tape.
RomanianAveți nevoie de o nouă strategie, deoarece strategia actuală nu funcționează.
You need a new strategy because the current strategy is not working.
RomanianMă abțin de la vot, deoarece unele puncte nu sunt încă suficient de clar formulate.
I am abstaining from the vote, because some points are still not worded sufficiently clearly.
RomanianAvem nevoie de Strategia pentru 2020 deoarece Strategia de la Lisabona nu şi-a arătat eficienţa.
We need the 2020 strategy as the Lisbon Strategy has not proved to be effective.
RomanianAvem nevoie de aeronave, deoarece nu putem înlocui zborul cu o altă soluție.
We need aircraft, as we cannot replace flying with another solution.
RomanianŞtiu că sunteţi conştient de această nevoie, deoarece aţi abordat-o în programul dumneavoastră.
I know that you are conscious of this need, as you addressed it in your programme.
RomanianSunt în favoarea includerii sale în cadrul Comisiei, deoarece aparţine de aceasta.
I am in favour of us including this service within the Commission, as that is where it belongs.
RomanianStatele membre afirmă că este de vină Comisia, deoarece regulile sunt mult prea complexe.
The Member States say the Commission is to blame, because the rules are far too complex.
RomanianMai presus de toate, deoarece în prezent suntem conduşi de capitalism.
It is due, above all, to the fact that we now have ownerless capitalism.
RomanianNu avem libertatea de a lucra deoarece nu avem recunoașterea reciprocă a calificărilor.
We do not have freedom to work because we do not have mutual recognition of qualifications.

Traduceri similare în dicționarul român-englez

deoarece conjuncţie
deoarece prepoziţie
English
de conjuncţie
de prepoziţie
de adverb
English
de renume adjectiv
English
de (arată cauza) prepoziţie
English
de odată adjectiv
English
de (de la, temporal) prepoziţie
English
de (arată originea) prepoziţie
English
de (de către) prepoziţie
English
de fiecare zi adjectiv