Traducere română-engleză pentru "de (despre)"

RO

"de (despre)" engleză traducere

RO

de (despre) {prepoziţie}

volume_up
Cu toate acestea, chiar acum discutăm despre China și de despre faptul că în acest aspect suntem mai mult sau mai puțin lipsiți de putere, astfel cum s-a afirmat deja.
Right now, however, we are talking about China and there we are more or less powerless, as has already been said.
de (despre)
de (despre) (dar şi: cu privire)

Exemple de folosire pentru "de (despre)" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianComisia va lua chiar și hotărâri când este vorba despre impunerea de sancțiuni.
The Commission will even make the decisions when it comes to imposing sanctions.
RomanianMai puteţi citi şi despre dreptul de a crea fonduri pentru locuitorii individuali.
You can also read about the right to establish funds for individual inhabitants.
RomanianToată lumea vorbeşte despre Liga Arabă şi despre proiectul de pace al Ligii Arabe.
Everyone talks about the Arab League and about the Arab League's peace project.
RomanianMă refer, în special, la punctul 24, care vorbește despre sistemele de control.
I refer in particular to paragraph 24, which talks about the control systems.
RomanianDle președinte, dle comisar, s-au spus o mulțime de lucruri despre metodologie.
Mr President, Commissioner, a lot of things have been said about methodology.
RomanianDacă vorbim despre măsuri de adaptare, atunci vorbim implicit despre sponsorizări.
When we talk about adaptation measures then we are also talking about funding.
RomanianSistem prezintă o vizualizare sumară a detaliilor de bază despre computer, inclusiv:
System presents a summary view of basic details about your computer, including:
RomanianPrin urmare, ar trebui să fie justificat să întreb de ce vorbim mereu despre el.
It should therefore be justified to ask why we are always talking about it.
RomanianCentrul de rețea și partajare oferă în timp real informații de stare despre rețea.
Network and Sharing Center provides real-time status information about your network.
RomanianDna De Vits a vorbit despre rolul sindicatelor şi al comitetelor de întreprindere.
Mrs De Vits spoke about the role of the trade unions and the works councils.
RomanianNu este necesar să mutați informațiile despre persoana de contact din Agenda Windows.
You don’t need to move your contact information from the Windows Address Book.
RomanianMi-a spus: "Nu-mi vorbiţi despre jocurile de noroc online, am pierdut 100 000 de euro”.
She told me: 'Do not talk to me about online gambling, I have lost EUR 100 000'.
RomanianCând vorbim despre Obiectivele de dezvoltare ale mileniului, este aceeaşi poveste.
And, when we talk about Millennium Development Goals, it is the same story.
RomanianDl Olejniczak, totuşi, a adresat o serie de întrebări despre inegalităţile din Europa.
Mr Olejniczak, however, asked a series of questions about inequality in Europe.
RomanianÎn ultima vreme, am vorbit mult despre nevoia de a revigora piaţa internă.
Recently, we have been saying a lot about the need to revive the internal market.
RomanianONG-urile publică din ce în ce mai multe rapoarte şi vorbesc despre crime de stat.
The NGOs are producing ever more reports and talking about crimes of state.
RomanianDoamnă preşedintă, doresc să vorbesc despre Sistemul de Informaţii Schengen.
Madam President, I would like to speak about the Schengen Information System.
RomanianTastați orice vă aduceți aminte despre fișier, de exemplu o parte a numelui său.
Type anything you can remember about the file, such as part of its name.
RomanianContactați producătorul de hardware pentru informații despre actualizarea driverului.
Contact your hardware manufacturer for information about updating the driver.
RomanianDl Rasmussen şi dna Starkevičiūtau vorbit despre injecţia de bani în economie.
Mr Rasmussen and Mrs Starkevičiūttalked of pouring money into the economy.

Traduceri similare în dicționarul român-englez

despre prepoziţie
English
de conjuncţie
de prepoziţie
de adverb
English
de renume adjectiv
English
de (arată cauza) prepoziţie
de odată adjectiv
English
de (de la, temporal) prepoziţie
English
de (deoarece) prepoziţie
English
de (arată originea) prepoziţie
English
de (de către) prepoziţie
English
de fiecare zi adjectiv