Traducere română-engleză pentru "despre"

RO

"despre" engleză traducere

EN
EN
EN
EN
RO

despre {prepoziţie}

volume_up
Nu este vorba despre câştiguri sau despre profituri, ci despre securitate.
It is not about earnings and not about profits; it is about security.
Prin urmare, este vorba despre alegeri strategice, despre conținutul politicii.
This is therefore about strategic choices, about the content of policy.
Este vorba despre protecţia animalelor de laborator, nu despre profituri.
This is about protecting laboratory animals and not about business profits.
Prin urmare, este vorba despre alegeri strategice, despre conținutul politicii.
This is therefore about strategic choices, about the content of policy.
Vorbim despre bunurile toxice ale băncilor şi despre cum putem să scăpăm de ele.
We are talking about the toxic assets of banks and how we have to clear them.
Vorbim despre viitorul comun al planetei - despre viitorul nostru, al tuturor.
We are talking about the common future of the planet - the future of all of us.

Exemple de folosire pentru "despre" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianPrin urmare, despre acest lucru este vorba în acest raport: stabilirea cadrului.
So that is what this report is about: it is actually about setting the framework.
RomanianComisia va lua chiar și hotărâri când este vorba despre impunerea de sancțiuni.
The Commission will even make the decisions when it comes to imposing sanctions.
RomanianCât despre ceilalţi, ni se vor alătura când vor realiza că acesta este viitorul.
As for the others, they will join us when they realise that this is the future.
RomanianAţi vorbit despre rezoluţia adoptată de Parlamentul European în noiembrie 2009.
You spoke of the resolution adopted by the European Parliament in November 2009.
RomanianMai puteţi citi şi despre dreptul de a crea fonduri pentru locuitorii individuali.
You can also read about the right to establish funds for individual inhabitants.
RomanianDiscutăm despre rezultatul ultimei reuniuni a Consiliului din 19 noiembrie 2009.
We are talking about the outcome of the last Council meeting, of 19 November 2009.
RomanianPuteți publica întrebări despre erorile Windows Media Player pe forumul Windows.
You can post questions about Windows Media Player errors in the Windows forum.
RomanianAtunci când discutăm despre acest subiect, simt că sunt criticat de ambele părți.
When we discuss this subject, I feel as if I am being criticised by both sides.
RomanianS-a discutat despre viitoarea cooperare şi despre viitoarea preşedinţie belgiană.
We spoke about future cooperation and also about the coming Belgian Presidency.
RomanianÎn orice caz, aş dori să vorbesc mult mai detaliat despre criză şi despre tineri.
However, I should like to speak in more detail about the crisis and young people.
RomanianÎnsă trei aspecte ies în evidenţă imediat când este vorba despre Orientul Mijlociu.
But three things jump out at us immediately when we speak about the Middle East.
RomanianToată lumea vorbeşte despre Liga Arabă şi despre proiectul de pace al Ligii Arabe.
Everyone talks about the Arab League and about the Arab League's peace project.
RomanianVorbim despre bunurile toxice ale băncilor şi despre cum putem să scăpăm de ele.
We are talking about the toxic assets of banks and how we have to clear them.
RomanianVorbim despre viitorul comun al planetei - despre viitorul nostru, al tuturor.
We are talking about the common future of the planet - the future of all of us.
RomanianChiar şi prim-ministrul vorbea despre baroana "Ashdown”, în opoziţie cu Ashton.
Even the Prime Minister was talking about Baroness 'Ashdown' as opposed to Ashton.
RomanianPrin urmare, regret să aflu despre problemele financiare care afectează grupul ACP.
I am therefore sorry to learn of the financial problems affecting the ACP Group.
RomanianEste cumva lipsit de sens să continuăm să discutăm despre numeroasele modificări.
It does not make much sense for us to continue discussing the numerous amendments.
RomanianCu siguranţă, ceea ce s-a spus despre aspectele regionale este extrem de important.
Of course, what has been said about the regional aspects is extremely important.
RomanianPreşedintele Comisiei Europene a vorbit despre responsabilitate şi solidaritate.
The President of the European Commission spoke about responsibility and solidarity.
RomanianGuvernele ar trebui să scape de limitele lor, pentru că nu despre asta este vorba.
They should get rid of their red lines, because this is not what it is all about.