RO

a desprinde {verb}

volume_up
1. general
a desprinde (dar şi: a despărți)
2. "a lua"
a desprinde
4. "a pierde contactul"
6. "a detașa"
a desprinde (dar şi: a elibera, a detașa)
7. "a decupla"
a desprinde (dar şi: a detașa, a decupla)
8. "dintr-un cârlig"
a desprinde (dar şi: a decroșa)
9. "din jug"
a desprinde (dar şi: a dejuga)

Exemple de folosire pentru "a desprinde" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianConcluzia care se poate desprinde este lipsa unui consens în interiorul Uniunii.
The conclusion which can be drawn is that there was a lack of consensus within the Union.
RomanianAceasta este principala concluzie şi mottoul care se pot desprinde din acest excelent raport.
This is the main conclusion and motto that can be drawn from this excellent report.
RomanianSe pot desprinde și concluzii utile din accidentul de la Cernobâl.
There are also useful conclusions that can be drawn from Chernobyl.
RomanianCare consideraţi că este lecţia care se desprinde din această criză?
RomanianPuteți desprinde propriile concluzii din această situație.
RomanianDin toate acestea pot desprinde două concluzii.
RomanianDe aici se pot desprinde învăţăminte pentru europeni, atât în fiecare din ţările noastre de origine, cât şi la nivelul Uniunii Europene.
There are lessons for Europeans in this, both in our home countries and in the European Union.
RomanianDar este nevoie de mult curaj pentru a se desprinde de trecut şi a reveni la statul de drept, aşa că îl felicit pe noul preşedinte.
But breaking with the past and reverting to the rule of law take guts and grit, so I congratulate the new President.
RomanianAcest lucru este foarte important şi vom continua să discutăm despre cum putem desprinde învăţăminte pentru viitor din această criză.
This is very important and we will continue to discuss how we can draw conclusions for the future from this crisis.
RomanianConsultările publice cu privire la cel de-al cincilea Raport privind politica de coeziune arată o dorință generală de a ne desprinde de politica dictată de Bruxelles.
Public consultations on the fifth report on cohesion policy reveal an overall desire to pull away from the Brussels-dictated policy.
RomanianDoamnă preşedintă, din titlul acestui raport se pot desprinde multe concluzii: "Perspective de dezvoltare a dialogului civil în cadrul Tratatului de la Lisabona.”
Madam President, much can be inferred from the title of this report: 'Perspectives for developing civil dialogue under the Treaty of Lisbon'.
RomanianDnă preşedintă, după cum se desprinde din realitatea înconjurătoare şi după cum confirmă şi însuşi Eurostatul, criza economică şi financiară are efecte grave asupra femeilor.
Madam President, as reality shows and Eurostat itself confirms, the economic and social crisis is having a serious effect on women.