RO

a dezbate {verb tranzitiv}

volume_up
Unde nu există nicio oportunitate de a dezbate, nu există nicio oportunitate de a pune întrebări.
Where there is no opportunity to debate, there is no opportunity to put questions.
Consiliul va dezbate cazul Grecia, sperăm, în luna februarie.
The Council is going to debate the case of Greece, we hope, in February.
Am putut dezbate aceste chestiuni într-o manieră deschisă şi transparentă?
Were we able to debate these in an open and transparent manner?

Exemple de folosire pentru "a dezbate" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianAceste două aspecte sunt prezente în rapoartele pe care Parlamentul le dezbate.
These two things feature in the reports that Parliament is currently debating.
RomanianÎn prezent, un proiect de directivă similar se dezbate în Consiliul de Miniştri.
At the moment, a similar draft directive is being debated in the Council of Ministers.
RomanianAcestea sunt toate problemele pe care Consiliul ar dori să le putem dezbate.
Those are all the issues the Council would like us to be able to debate.
RomanianMâine vom dezbate punerea pe piaţă şi utilizarea hranei pentru animale.
Tomorrow, we will be debating the placing on the market and use of feed for animals.
RomanianPentru că vom dezbate acest subiect peste două zile, doresc să subliniez două aspecte.
As we are to debate the subject in two days' time, I should like to highlight two points.
RomanianPrin urmare, de ce nu ar putea acest Parlament dezbate o asemenea situaţie?
So, why should this House be prevented from debating such a situation?
RomanianPoate că există alte planuri de a merge mai departe decât ceea ce se dezbate acum.
Maybe there are plans to go further than what is on the table now.
RomanianÎn concluzie, aceştia nu au ocazia de a discuta, dezbate sau influenţa factorii de decizie.
They therefore have no opportunity to discuss, debate or influence the decision makers.
RomanianO vom dezbate într-o reuniune la nivel înalt privind egalitatea în Stockholm, în 16-17 noiembrie.
We will be discussing it at an equality summit in Stockholm on 16-17 November.
RomanianUnde nu există nicio oportunitate de a dezbate, nu există nicio oportunitate de a pune întrebări.
Where there is no opportunity to debate, there is no opportunity to put questions.
RomanianDespre aceasta este vorba şi acesta este şi subiectul pe care îl vom dezbate în mod corespunzător.
That is what it is all about, and that is also what we will debate accordingly.
RomanianEste foarte util tuturor grupurilor politice să poată dezbate această chestiune importantă.
It is very helpful for all the political groups to be able to debate this important issue.
RomanianAm putut dezbate aceste chestiuni într-o manieră deschisă şi transparentă?
Were we able to debate these in an open and transparent manner?
RomanianPutem dezbate încă zece ani, dle Cercas, și tot nu ați fi de acord.
We could debate for 10 years, Mr Cercas, and you would still disagree.
RomanianPermiteți-mi să repet clar: astăzi se dezbate doar procedura.
Let me repeat clearly: the issue under debate today is solely the procedure.
RomanianPachetul privind guvernanța economică pe care îl vom dezbate în curând va fi la fel de important.
The economic governance package we are shortly debating will be very important as well.
RomanianAceasta este ultima ocazie de a dezbate şi adopta această directivă.
This is the last opportunity to deal with and pass this directive.
RomanianConsiliul va dezbate cazul Grecia, sperăm, în luna februarie.
The Council is going to debate the case of Greece, we hope, in February.
RomanianVa dezbate Comisia aceste aspecte cu statele membre și cu SUA?
Will the Commission raise these issues with Member States and the USA?
RomanianAceste două chestiuni se numără printre punctele pe care le vom dezbate în cadrul ședinței plenare.
Both of these are on the order of business of our plenary part-session.