Traducere română-engleză pentru "din (în)"

RO

"din (în)" engleză traducere

EN
EN
RO

din (în) {prepoziţie}

volume_up
Domnule Barroso, cred că devine, probabil, din în ce mai clar faptul că, la sfârşit, avem nevoie de un singur supraveghetor financiar european.
Mr Barroso, I think that it is perhaps becoming more and more clear that in the end, a single European financial supervisor is what we need.

Exemple de folosire pentru "din (în)" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianSalut faptul că, în cele din urmă, am ajuns la un acord privind bugetul pe 2011.
I welcome the fact that we have finally come to an agreement on the 2011 budget.
RomanianMulte dintre aceste persoane ajung, din păcate, în mâinile traficanților beduini.
Many of these people end up, unfortunately, in the hands of Bedouin traffickers.
RomanianÎn cele din urmă, Croația va primi circa 4 miliarde de euro după aderarea la UE.
After all, Croatia will receive some EUR 4 billion euros after it joins the EU.
RomanianTimp de trei zile nu a existat nicio ieșire din Libia în acea zonă a frontierei.
For three days there has been no outflow from Libya on that section of the border.
RomanianÎn mod normal, asigurarea se cumpără din ţara în care este înmatriculată maşina.
Normally you should buy insurance in the country where the car is registered.
RomanianDomnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, în cele din urmă avansăm cu discuţia.
Mr President, ladies and gentlemen, finally there is movement in this debate.
RomanianÎn 2008 am asistat la o scădere a preţurilor, în special din cauza recoltei bune.
We saw in 2008 a significant drop in prices, mainly because of a good harvest.
RomanianDin păcate, acest tip de catastrofă naturală devine din ce în ce mai frecvent.
Unfortunately, this type of natural disaster is becoming increasingly frequent.
RomanianFie ca noi să continuăm să avem acces mai bun la piețele în creștere din lume!
Long may we continue to have better access to the growing markets of the world.
Romanianîn scris. - Noi, cei din UKIP, ne opunem în principiu partidelor politice europene.
in writing. - We in UKIP are opposed in principle to European political parties.
RomanianNu am reuşit să obţinem acest lucru în negocierile din acea perioadă cu Consiliul.
We did not manage to achieve this in negotiation with the Council at that time.
RomanianCăutarea sistematică a acordurilor unanime va duce în cele din urmă la paralizie.
Insisting on unanimous agreement in all cases would simply lead to paralysis.
RomanianUrez succes tuturor și sunt pregătită să cooperez din nou constructiv în viitor.
I wish everyone luck and I am ready to cooperate again constructively in the future.
RomanianNu are rost să aducem controversele interne din Ucraina în atenția întregii lumi.
There is no need for internationalisation of the internal controversies in Ukraine.
RomanianÎn cele din urmă, fostul asigurator a aprobat menţinerea contribuţiilor în ţara A.
In the end, his previous insurer agreed to preserve his contributions in country A.
RomanianÎn cele din urmă, peste o săptămână vom avea un nou preşedinte al SUA la Casa Albă.
Finally, in a week's time there will be a new US President in the White House.
RomanianCalota glaciară din zona de vest a Antarcticii se topeşte din ce în ce mai rapid.
The icecap in the Western Antarctic is melting at an increasingly fast rate.
RomanianÎn cele din urmă, citez un paragraf din finalul manifestului preşedintelui Barroso.
Finally, I quote a paragraph towards the end of President Barroso's manifesto.
RomanianLa urma urmei, aceste evenimente au loc în țări din imediata noastră vecinătate.
After all, these events are taking place in countries in our immediate neighbourhood.
RomanianPentru că, din nefericire, în ceea ce privește romii, acestea nu sunt respectate.
For, unfortunately, they have not been implemented as far as the Roma are concerned.

Traduceri similare în dicționarul român-englez

din prepoziţie
English
în prepoziţie
din (arată cauza) prepoziţie
din fire adverb
English
a aduce în verb
din (arată punctul de plecare) prepoziţie
English
din (în preajmă) prepoziţie
English
din cauză că prepoziţie
English
din timp adverb
din punctul de vedere adverb
English
din clipă în clipă adverb
din altă lume adjectiv
English