Traducere română-engleză pentru "din spate"

RO

"din spate" engleză traducere

volume_up
luminat din spate {adj. m.}
EN
RO

din spate {adverb}

volume_up
Formularea inteligentă este folosită pentru a introduce această măsură prin ușa din spate.
Clever wording is being used to smuggle this measure in through the back door.
Cu toate acestea, clonarea intră totuși pe ușa din spate.
However, cloning is nevertheless coming in through the back door.
Comutatorul se găsește de obicei în fața laptopului, pe laturile sale sau în partea din spate.
The switch is usually located along the front, side, or back edge of the laptop.
din spate (dar şi: mai)
La urma urmelor, din moment ce Europa se aplică în toate domeniile, oamenii intrau pe uşa din spate.
After all, since Europe extends to all areas, people were getting in through the back door.
din spate
Printre aceste efecte se numără, de pildă, așa-numitul "efect de rezonanță parametrică” care poate determina căderea mai rapidă a containerelor din partea din spate a navelor.
These effects include, for example, the so-called 'parametric resonance effect', which can cause containers to drop from the rear of the ship at a faster rate.

Exemple de folosire pentru "din spate" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianFormularea inteligentă este folosită pentru a introduce această măsură prin ușa din spate.
Clever wording is being used to smuggle this measure in through the back door.
RomanianComutatorul se găsește de obicei în fața laptopului, pe laturile sale sau în partea din spate.
The switch is usually located along the front, side, or back edge of the laptop.
RomanianAceastă consolidare pe ușa din spate ar trebui respinsă în cei mai duri termeni posibil.
This reinforcement by the back door should be rejected in the strongest possible terms.
RomanianAceste mufe se află de obicei în partea din spate a unui computer desktop.
These jacks typically appear on the back of a desktop computer.
RomanianLa urma urmelor, din moment ce Europa se aplică în toate domeniile, oamenii intrau pe uşa din spate.
After all, since Europe extends to all areas, people were getting in through the back door.
RomanianCu toate acestea, clonarea intră totuși pe ușa din spate.
However, cloning is nevertheless coming in through the back door.
RomanianDacă uităm trecutul, bineînţeles, creăm şansa ca răul să se întoarcă pe uşa din spate în viitor.
If we forget the past, of course, we create an opportunity for it to return through the back door in the future.
RomanianPoate este doar o problemă locală în rândurile din spate.
Perhaps it is just a local problem in the back rows.
RomanianPiaţa va presupune că uşa din spate este o cale de a promova mai curând rele decât bune practici.
The market will just assume that back door to be a way of promoting bad practices, rather than promoting good practices.
RomanianIar partea din spate inovatoare care se poate îndoi transformă Arc Touch Mouse în dispozitivul perfect pentru utilizare când călătoriţi.
And its innovative, bendable tail makes Arc Touch Mouse perfect for on-the-go use.
RomanianComutatorul wireless se găsește de obicei în partea din față, pe margine sau în partea din spate a unui laptop sau a unei tablete.
The wireless switch is usually found on the front, side or back edge of a laptop or tablet.
RomanianApăsați și țineți apăsat butonul din spate pentru degetul mare
RomanianRegiunea Mării Negre este curtea din spate a Rusiei.
RomanianParlamentul are dreptate, s-a ajuns la un acord şi ar trebui să nu revenim asupra unui astfel de acord pe uşa din spate.
Parliament is right, an agreement has been made and we should not come back to such an agreement by the back door.
RomanianCeea ce însă nu este posibil este ca obiectivul procesului de aderare să fie efectiv torpilat pe uşa din spate.
What will not do, however, is the fact that the goal of the accession process is effectively being torpedoed through the back door.
RomanianClic pe butonul din spate pentru degetul mare
RomanianAstfel se contribuie la prevenirea unei separări şi a unei divergenţe între ţările aflate în fruntea plutonului şi cele care vin din spate.
This helps prevent a separation and divergence between the countries leading the way and those following behind.
RomanianDispoziţia care prevede că grupurile pot alege un coordonator a fost împinsă prin uşa din spate şi a rămas neobservată de mulţi.
The provision stipulating that the Groups may elect a coordinator has been pushed through via the back door, and unnoticed by many.
RomanianParlamentul trebuie să aibă garanţii ferme că astfel de clauze nu vor fi introduse pe uşa din spate a unui acord internaţional.
Parliament needs to have watertight guarantees that such clauses will not be introduced via the back door of an international agreement.
RomanianDe asemenea, nu trebuie să existe nicio tentativă de a folosi această directivă pentru a reintroduce problema protecţiei solului prin uşa din spate.
There must also be no attempt to use this directive to re-introduce the subject of soil protection by the back door.

Traduceri similare în dicționarul român-englez

din prepoziţie
English
spate substantiv
din (arată cauza) prepoziţie
din fire adverb
English
din (arată punctul de plecare) prepoziţie
English
din (în) prepoziţie
English
din (în preajmă) prepoziţie
English
din cauză că prepoziţie
English
din timp adverb
din punctul de vedere adverb
English
în spate adverb
English
din clipă în clipă adverb
din altă lume adjectiv
English