RO

a duce la {verb}

volume_up
a duce la (dar şi: a aduce în)
Aceasta ar fi o modalitate de a determina o încetare a focului şi ar duce la o ameliorare a situaţiei.
This would be a way to now bring about a ceasefire and an improvement.
Scopul său este de a consolida sentimentul cetățenilor europeni de apartenență la Europa și de a duce la o sensibilizare comună.
Its aim is to strengthen European citizens' sense of belonging to Europe, and to help bring about a common awareness.
Acest lucru va duce la o consolidare concretă a poziţiei Ombudsmanului şi, prin urmare, şi a statutului legal al cetăţenilor.
This will bring about a tangible strengthening of the Ombudsman's position and therefore also of the legal status of the citizens.
În plus, etichetarea va duce la creşterea concurenţei în rândul producătorilor.
Moreover, labelling will lead to increased competition among manufacturers.
Ne este teamă că acest lucru va duce la fragmentarea responsabilităţilor dvs.
We fear that this will lead to the fragmentation of your responsibilities.
În caz contrar, reducerea acestora va duce la eșecul Strategiei Europa 2020.
Otherwise, their reduction would lead to the failure of the Europe 2020 Strategy.

Exemple de folosire pentru "a duce la" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianDesigur, acest lucru duce la fuga necontenită a minorităţilor creştine din Irak.
This, of course, leads to the ongoing flight of Christian minorities from Iraq.
RomanianUn drum duce la o încetinire a integrării europene și, eventual, la o destrămare.
One road leads to a slowdown in European integration, and possibly a break-up.
RomanianEle reprezintă o aplicare ostentativă a dezvoltării capitaliste care duce la criză.
They are a blatant application of capitalist development which leads to crisis.
RomanianÎn caz contrar, reducerea acestora va duce la eșecul Strategiei Europa 2020.
Otherwise, their reduction would lead to the failure of the Europe 2020 Strategy.
RomanianÎn plus, etichetarea va duce la creşterea concurenţei în rândul producătorilor.
Moreover, labelling will lead to increased competition among manufacturers.
RomanianAceastă cale duce la crearea de euroobligațiuni și la o taxă pe tranzacții financiare.
This path leads to the creation of Eurobonds and a tax on financial transactions.
RomanianAceasta duce la salarii la limita sărăciei, condiții nesigure, exploatare și abuz.
It leads to poverty wage rates, unsafe conditions, exploitation and abuse.
RomanianCeea ce duce la abandonul fetelor şi la fetuşi de sex feminin abandonaţi.
This results in daughters being abandoned and even female foetuses being aborted.
RomanianNu există nicio o posibilitate de a duce un animal la păscut în mijlocul Canalului.
There is no possibility of taking an animal out to graze in the middle of the Channel.
RomanianEconomia de dragul economiei duce la abuzuri, exploatare și interese partizane.
The economy for the economy's sake leads to abuses, exploitation and partisan interests.
RomanianNe este teamă că acest lucru va duce la fragmentarea responsabilităţilor dvs.
We fear that this will lead to the fragmentation of your responsibilities.
Romanian., apoi vă va duce la noul ecran Start Windows 8.
Windows will finalize your choices and then take you to your new Windows 8 Start screen.
RomanianEste adevărat că acest lucru ne duce puternic cu gândul la reglementare şi monitorizare.
It is right that it also causes us to think hard about regulation and supervision.
RomanianEuropa trebuie să își aloce niște teme și să se asigure că le duce la bun sfârșit.
Europe must set itself some homework and make sure that it is completed.
RomanianCeea ce pare de multe ori un joc poate duce la vătămare psihologică pe viaţă.
What often seems to be a game can lead to lifelong psychological damage.
RomanianAcest lucru mă duce la unul dintre aspectele cheie din raportul şi rezoluţia dvs.
This brings me to one of the key points in your report and resolution.
RomanianEste foarte important să ne asigurăm că ajutorul de stat duce la o restructurare corectă.
It is very important to ensure that State aid leads to a proper restructuring.
RomanianNumai o revoluție mentală putea duce la transformarea europeană a societăților noastre.
Only a mental revolution could lead to the European transformation of our societies.
RomanianJudecătorul a insinuat chiar că acestea ar putea duce la un nou mandat de arestare.
The judge even insinuated that these could lead to a new arrest warrant.
RomanianSunt sigur că acesta va duce, de asemenea, la îmbunătățirea acestor norme și în Europa.
I am certain that it will also lead to improvements in these rules in Europe as well.

Traduceri similare în dicționarul român-englez

duce substantiv
English
la prepoziţie
la interjecţie
English
a renunța la verb
a da cep la verb
English
a ajunge la verb
de la prepoziţie
English
a fi martor la verb
English
a recurge la verb
English
cu privire la adverb
English
a adăuga la verb
English
a ținti la verb
English
a trece pe la verb
English