Traducere română-engleză pentru "după (pentru)"

RO

"după (pentru)" engleză traducere

EN
RO

după (pentru) {prepoziţie}

volume_up

Exemple de folosire pentru "după (pentru)" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianDupă cum știți, Comisia pentru pescuit este preocupată de situația privind macroul.
As you know, the Committee on Fisheries is concerned about the mackerel situation.
RomanianLa un an şi ceva după aceea, au votat pentru cu o majoritate de două treimi.
A little over a year afterwards, they voted by a two-thirds majority in favour.
RomanianIată preţul cursei nebuneşti după bani pentru profit şi în numele banilor.
That is the price of the mad dash to cash for profit and to profit for cash.
RomanianModificaţi setarea Dezactivare ecran după la Niciodată pentru Pe baterie şi Alimentat.
Change the Turn off display after setting to Never for both On battery and Plugged in.
RomanianPrin noi mecanisme financiare precum obligațiunile pentru proiecte, după cum am repetat deseori.
Through new financial mechanisms such as project bonds, as we have often repeated.
RomanianVă rog să mă scuzați, aceasta este de fapt programată pentru marți după-amiază, la ora 15.00.
Please excuse me, it is actually scheduled for Tuesday afternoon, at 15:00.
RomanianDupă aprobarea bugetului pentru 2010, această sumă va fi plătită la începutul anului viitor.
Following approval of the 2010 budget, this sum will be paid out at the start of next year.
RomanianFemeile trebuie să-şi revină după naştere pentru a fi pregătite să reintre pe piaţa muncii.
Women need to recover from giving birth in order to be ready to enter the labour market again.
RomanianFaceți clic pe Sortare după dată, Sortare după stare sau Sortare după titlu pentru a organiza lista.
Click Sort By Date, Sort By Status, or Sort By Title to organize the list.
RomanianUniunea extinsă la 27 de state membre funcţionează după reguli elaborate pentru o Uniune formată din 15 ţări.
The European Union of 27 members is operating with rules designed for an EU of 15.
RomanianAceastă discuţie nu este numai despre 2020; este pentru după 2020.
This discussion is not just about 2020; it is for after 2020.
RomanianAtingeți sau faceți clic pe Sortare după dată, Sortare după stare sau Sortare după titlu pentru a organiza lista.
Tap or click Sort By Date, Sort By Status, or Sort By Title to organize the list.
RomanianAtingeți sau faceți clic pe Sortare după dată, Sortare după stare sau Sortare după titlu pentru a organiza lista.
Tap or click Sort By Date, Sort By Status, or Sort By Title to organise the list.
RomanianCu toate acestea, după 2005, susţinerea Turciei pentru aderarea la UE a scăzut de la 70 % la numai 42 %.
However, after 2005, Turkish support for accession to the Union fell from 70% to barely 42%.
RomanianDorim o Europă socială autentică, care să nu fie uitată după alegerile pentru Parlamentul European.
We want a genuine social Europe that is not forgotten after the elections to the European Parliament.
RomanianEtichetarea este benefică pentru consumatori, după cum știm cu toții.
RomanianAcesta este motivul pentru care, după părerea mea, semnarea acordurilor economice de acest tip este inacceptabilă.
In my opinion it is therefore frankly unacceptable to sign economic agreements of this kind.
RomanianAcestea sunt două condiții prealabile esențiale, după părerea mea, pentru aprobarea unui acord de acest fel.
These are two prerequisites that are essential, in my view, for approval to be given to such an agreement.
RomanianÎn lumea noastră săracă în resurse energetice după apogeul petrolului, alternativa pentru reactoare este înfometarea în masă.
In our energy-scarce, post-peak oil world, the alternative to reactors is mass starvation.
RomanianDenumiți folderele după lună pentru a apărea în ordine.