RO

factor {masculin}

volume_up
factor (dar şi: element, samsar)
Dezvoltarea transportului este un factor care facilitează furnizarea de ajutor.
The development of transport is a factor which facilitates the delivery of aid.
Cu toate acestea, este un factor care nu trebuie ignorat şi acesta este factorul uman.
However, there is one factor that must never be ignored, and that is the human factor.
De asemenea, subliniez importanţa limbii ca factor de incluziune socială.
I also highlight the importance of language as a factor of social inclusion.
factor (dar şi: element, stihie, corp)
În același timp, este un factor cheie al strategiei noastre energetice.
It is also a key element of our energy strategy.
EN

factor {substantiv}

volume_up
1. general
factor (dar şi: agent, element)
The development of transport is a factor which facilitates the delivery of aid.
Dezvoltarea transportului este un factor care facilitează furnizarea de ajutor.
However, there is one factor that must never be ignored, and that is the human factor.
Cu toate acestea, este un factor care nu trebuie ignorat şi acesta este factorul uman.
I also highlight the importance of language as a factor of social inclusion.
De asemenea, subliniez importanţa limbii ca factor de incluziune socială.
However, there is a single factor that affects all this: climate change.
Există însă un element unic ce afectează întreg acest ansamblu: schimbările climatice.
Secondly, we are discussing a new European energy strategy - another background factor.
Apoi - un alt element de context - vorbim de noua strategie energetică a Uniunii Europene.
Another important factor for us is interoperability.
Un alt element important pentru noi este interoperabilitatea.
2. Matematică

Exemple de folosire pentru "factor" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianDezvoltarea transportului este un factor care facilitează furnizarea de ajutor.
The development of transport is a factor which facilitates the delivery of aid.
RomanianStrategia Europa 2020 este, din punctul meu de vedere, un factor foarte important.
The Europe 2020 strategy is, from this point of view, a very important factor.
RomanianNu am auzit despre folosirea tehnologiei informației ca factor strategic până acum.
I have not heard of information technology being used as a strategic factor before.
RomanianAstfel se va adăuga un factor de echilibrare suplimentar la acordurile bilaterale.
By doing this, an extra balancing factor would be added to the bilateral agreements.
RomanianFaptul că lucrătorii nu îşi cunosc drepturile reprezintă un alt factor important.
The fact that workers do not know their rights is another important factor.
RomanianExistă un alt factor important de menţionat înainte de a încheia discursul.
There is one further significant factor to mention before I conclude my comments.
RomanianAr putea deveni un factor crucial în deschiderea şi influenţarea culturii din Belarus.
It could become a crucial factor in opening up and influencing Belarusian culture.
RomanianConsumul va fi, până la urmă, un factor esenţial pentru redresarea economică a Europei.
Consumption will, after all, be a crucial factor in Europe's economic recovery.
RomanianCelălalt factor este cum să procedăm cu bogățiile subsolului din Sudanul de Sud?
The other factor is how are we to deal with the riches beneath the ground in South Sudan?
RomanianVoinţa politică este singurul factor de decizie între cele două posibilităţi.
Political will is the only deciding factor between the two possibilities.
RomanianDe asemenea, subliniez importanţa limbii ca factor de incluziune socială.
I also highlight the importance of language as a factor of social inclusion.
RomanianCred că ar trebui să luăm în considerare acest factor când discutăm problema respectivă.
I think we should respect that this is a factor when it comes to this issue.
RomanianCu toate acestea, este un factor care nu trebuie ignorat şi acesta este factorul uman.
However, there is one factor that must never be ignored, and that is the human factor.
RomanianNu este Frontex un factor foarte important în combaterea imigraţiei ilegale?
Is Frontex not a very important factor in combating illegal immigration?
RomanianMai mult, strategia este menită a fi un factor important de stimulare a economiei.
The Strategy is furthermore intended to be an important stimulating factor for the economy.
RomanianLipsa organelor este un factor cheie care afectează programele de transplanturi.
The lack of organs is a key factor affecting transplant programmes.
RomanianCred că slăbiciunea statului haitian este acum principalul factor de risc.
I believe that the Haitian state's weakness is now the main risk factor.
RomanianAcestea reprezintă, în sine, un factor important de modelare a valorilor și opiniei publice.
As such, they are an important factor in shaping people's values and opinions.
RomanianEu sunt tipul de persoană care reprezintă un factor decizional rapid, eficient, dar bun.
I am the type of person who is a quick, efficient but good decision-maker.
RomanianAcestea sunt probleme diferite, însă toate au în comun un factor important.
These are different issues, but all connected by one important factor.