Traducere română-engleză pentru "fapt (chestiune)"

RO

"fapt (chestiune)" engleză traducere

Exemple de folosire pentru "fapt (chestiune)" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianÎn fapt, această chestiune este de o importanță majoră pentru crearea unui spațiu cultural european.
Indeed, this issue is of major importance for the emergence of a European cultural area.
RomanianPolitica de coeziune nu este de fapt numai o chestiune de solidaritate.
Cohesion policy is not actually just a matter of solidarity.
RomanianEste, de fapt, o chestiune care a fost discutată și în cadrul Consiliului Afaceri Externe săptămâna aceasta.
It was, in fact, part of our discussions at the Foreign Affairs Council this week as well.
RomanianInegalitățile în materie de sănătate din cadrul Uniunii Europene sunt o chestiune de fapt și trebuie să fie depășite.
Health inequalities within the European Union are a matter of fact and must be overcome.
RomanianDemocrația nu este deloc o chestiune de fapt.
RomanianDe fapt, aceasta este o chestiune la nivel mondial.
RomanianDe fapt, aceasta este o chestiune scandaloasă, deoarece nu este corect ca, în Uniunea Europeană, cantitatea de proteine să scadă.
Actually, this is something of a scandal, because it is not right that the amount of protein in the European Union should be decreasing.
RomanianMi se pare firesc, ca urmare a acestui fapt, să discutăm această chestiune aici pentru a găsi modalităţi pentru a ne asigura că asemenea incidente nu se vor întâmpla din nou.
It is only right that, as a result of that, we should be discussing this issue here to find ways to ensure that it will not happen again.
RomanianPentru mine și pentru mulți alții aceasta a fost de fapt o chestiune ce ține de preocuparea autentică de viitor, o preocupare de cum vom străbate anii următori și deceniul care vine.
For me and many others, this has actually been a question of a genuine concern about the future, a concern about how we are to get through the years ahead and the coming decade.
RomanianAşadar nu mai este o chestiune morală; este de fapt o chestiune de calitate a vieţii şi totuşi conservarea biodiversităţii şi a ecosistemelor nu este văzută ca o prioritate de dezvoltare.
So it is not any more a moral question; it is actually a question of our quality of life, and yet the conservation of biodiversity and ecosystems is not seen as a development priority.

Traduceri similare în dicționarul român-englez

fapt substantiv
English
chestiune substantiv
fapt (întâmplare) substantiv
English
fapt (faptă) substantiv
English
fapt (început) substantiv
English
fapt (farmec) substantiv
English
fapt (realitate) substantiv