RO

a forța {verb tranzitiv}

volume_up
a forța (dar şi: a obliga)

Exemple de folosire pentru "a forța" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianCred că mările ar trebui să continue să fie forța motrice a creșterii economice.
I believe that the seas should continue to be the driving force of economic growth.
RomanianCondamn violența și forța disproporționată folosită împotriva protestatarilor.
I condemn the violence and disproportionate force used against the protesters.
RomanianTrebuie să ne amintim forța extraordinară a cutremurului și a tsunamiului.
We must remember the extraordinary strength of the earthquake and of the tsunami.
RomanianPe de o parte, Germania a anunțat că are un deficit de forță de muncă calificată.
On one hand, Germany has announced that it has a skilled labour shortage.
RomanianNu există niciun motiv pentru ca Germania să importe forță de muncă din țări terțe.
There is no reason for Germany to import such labour from third countries.
RomanianDin păcate, regimul său a devenit o forță a răului, deghizându-se în hainele religiei.
Regrettably, its regime has become a force for evil masquerading in religious garb.
RomanianPe de altă parte, Germania a anunțat că are nevoie de forță de muncă calificată.
On the other hand, Germany has announced that it needs skilled labour.
RomanianEste vorba despre a avea o forță de muncă instruită, un lucru de care știm că avem nevoie.
It is about having a trained workforce, which is something that we know we need.
RomanianMarea forță a acestei răscoale populare este faptul că are loc pe tot teritoriul Egiptului.
The great strength of this popular uprising is that it is happening across Egypt.
RomanianAbuzurile și oprimarea celor care critică forța de ocupație continuă.
The abuse and oppression of those who criticise the occupying power continues.
RomanianAr putea această forță militară fi compusă din forțe militare europene, pe baza EU NAVFOR?
Could these escorts be part of a European military force based on EU NAVFOR?
RomanianDe ce să nu avem curajul să distrugem Parlamentul și să punem stăpânire pe Europa cu forța?
Why not have the guts to just scrap Parliament and take over Europe by force?
RomanianOrașele reprezintă o importantă forță motrice care stă la baza dezvoltării Europei.
Cities are an important driving force behind development in Europe.
RomanianUniunea Europeană trebuie să fie credibilă pentru a putea fi o forță de coeziune.
To be a cohesive force, the European Union must have credibility.
RomanianIntegrarea în UE este principala forță motrice a progresului înregistrat de Muntenegru.
EU integration is the main driving force behind Montenegro's progress.
RomanianNoi, europenii, trebuie să fim forța motrice din spatele propriul nostru viitor.
We, Europeans, must be the driving force behind our own future.
RomanianForța de la ventilatoare, baloane, mingi și roți dințate îl fac să se rotească.
The force from fans, balloons, balls, and gears makes it rotate.
RomanianEa poate fi o forță pozitivă împotriva rasismului, sexismului, discriminării și așa mai departe.
It can be a positive force acting against racism, sexism, discrimination and so on.
RomanianAstăzi la CNN, domnia sa a afirmat: "Mubarak este extraordinar de curajos și o forță a binelui”.
Today on CNN he said, 'Mubarak is immensely courageous and a force for good'.
RomanianSe încearcă impunerea unei adevărate cămăși de forță statelor membre.
They are trying to impose a veritable straitjacket on the Member States.