RO

a găsi {verb tranzitiv}

volume_up
Dacă puteți găsi sau deschide setările ruterului, contactați producătorul ruterului.
If you can't find or open the router settings, contact the router manufacturer.
Pentru a găsi și a elimina un virus, consultați Cum găsesc și elimin un virus?
To find and remove a virus, see How do I find and remove a virus?
Se fac eforturi diplomatice intense pentru a găsi o soluţie la această criză.
Intense diplomatic efforts are ongoing to find a solution to the crisis.

Exemple de folosire pentru "a găsi" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianDe asemenea, puteți găsi versiuni diferite ale fișierelor dintr-un anumit moment.
You can also find different versions of your files from a specific point in time.
RomanianFișierul executabil al jocului se poate găsi în folderul unde ați instalat jocul.
You can find the game's executable file in the folder where you installed the game.
RomanianÎn următoarele săptămâni sau luni, obiectivul nostru este de a găsi un cadru comun.
The big task for us all in the next few weeks or months is to find common ground.
RomanianAveţi dreptate când spuneţi că putem găsi multe sinergii şi că nu trebuie să luptăm.
You are right that we can find a lot of synergies and there is no need to fight.
RomanianMajoritatea setărilor pe care ați dori să le modificați se pot găsi în Setări PC.
Most of the settings that you'll want to change can be found in PC settings.
RomanianCableCARD S/N: Veţi găsi acest număr în exteriorul dispozitivului CableCARD.
CableCARD S/N: You'll find this number on the outside of your CableCARD device.
RomanianEste rușinos că nu s-a putut găsi nicio soluție definitivă la această problemă.
It is disgraceful that no definitive solution has managed to be found to this issue.
RomanianCred că, lucrând împreună, putem găsi modalități de îmbunătățire a acestei situații.
I think that, working together, we can find ways of improving the situation here.
RomanianDacă puteți găsi sau deschide setările ruterului, contactați producătorul ruterului.
If you can't find or open the router settings, contact the router manufacturer.
RomanianConsider că, de fapt, putem găsi o linie fundamentală de acord în această privinţă.
I believe, in fact, that we can find a fundamental line of agreement on this.
RomanianAici puteți găsi informații despre ofertele Microsoft disponibile în zona dvs
Find information about Microsoft Dynamics offerings available in your location below:
RomanianPentru a putea găsi soluţii va trebui ca în viitor să utilizăm aceeaşi abordare.
In order to be able to find solutions, we have to use the same approach in the future.
RomanianTrebuie să ne asigurăm, deci, că femeile îşi pot găsi de lucru în condiţii egale.
We also have to ensure that women are able to find employment and work on equal terms.
RomanianMarilyn Monroe a spus odată "nu mă duce în ispită, căci o pot găsi singură”.
Marilyn Monroe once said 'lead me not into temptation, I can find it myself'.
RomanianEste un instrument automatizat care poate găsi și remedia automat unele probleme.
It's an automated tool that can find and automatically fix some problems.
RomanianFiecare tabără trebuie să facă un pas către cealaltă pentru a găsi o soluţie politică.
Both sides must move towards each other in order to find a political solution.
RomanianSe poate găsi o soluție durabilă doar dacă statele membre înfruntă situația împreună.
Only if Member States face the situation together, can a lasting solution be found.
RomanianPentru a găsi OneNote Mobile pe un iPhone: căutați pur și simplu „OneNote” în App Store.
To find OneNote Mobile on an iPhone: Just search for "OneNote" in the App Store.
RomanianUnitAddress: Veţi găsi acest număr în exteriorul dispozitivului CableCARD.
UnitAddress: You'll find this number on the outside of your CableCARD device.
RomanianPentru a economi timp și efort, utilizați caseta Căutare pentru a găsi fișierul.
To save yourself time and effort, use the Search box to find your file.